Rudens Forums

WhatsApp Image 2022-11-14 at 1.07.26 PMAbulas lauku partnerības vadītāja 10.-11.novembrī piedalījās  Latvijas Lauku foruma  organizētajā  LEADER domubiedru un darītāju Rudens forumā Apes pagasta viesu namā Melderi. 

Pirmajā dienā kopīgi ar LR Kultūras ministriju diskutējām un pārrunājām par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu teritorijās un  vēsturisko zemju likumu. Spraiga diskusija izvērtās ar Fizikālās enerģētikas institūta pārstāvi par atjaunojamās enerģijas kopienu veidošanu reģionos. Darba grupās meklējām un apkopojām problēmas un risinājumus, kā arī plānojām izaicinājumus vietējo rīcības grupu lēmumu pieņemšanas procesiem, projektu uzraudzībai un sasniedzamo rādītāju sasniegšanai pretendentu projektos.  Vakarā iepazinām  Ziemeru muižas vēsturi, īstenotos projektus un izbaudījām muižas saimnieces Ditas Balčus viesmīlību un muižas burvību. 

Otrā dienā kopīgi ar LR Zemkopības ministrijas un LAD pārstāvjiem tika pārrunāts aktuālais kopējās lauksaimniecības politikā 2023.-2027.gadam un LEADER pieejas īstenošanā nākošajā plānošanas periodā.  Zoom tiešsaistē  uzklausījām  Somijas vietējās rīcības grupas pieredzes stāstu par starptautisko sadarbības projektu īstenošanu.  Pēcpusdienā iepazināmies ar  Alūksnes lauku partnerības teritorijā īstenotajiem  LEADER projektiem. 
 
Divu dienu laikā gūta neatsverama pieredze un prieks no tikšanās ar kolēģiem no visas Latvijas pēc ļoti ilga laika perioda. 
Paldies Latvijas Lauku forums par saistošo, pamācošo un informatīvi izglītojošo pasākumu un Alūksnes lauku partnerībai par sirsnīgo uzņemšanu!
      ziemerumuza 10 of 10   ziemerumuza 9 of 10   WhatsApp Image 2022-11-14 at 1.05.56 PM
 

 

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas