12.kārtā saņemtie projektu pieteikumi

Biedrībā "Abulas lauku partnerība" ir noslēgusies ELFLA fonda LAP 2014.-2020.pasākuma 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  ietvaros apstiprinātās Abulas lauku partnerības  SVVA Stratēģijas ieviešanai 12.kārta,  kurā no 07.12.22. līdz 07.01.23. projektus varēja iesniegt rīcībā 2.4. “Tērpu iegāde amatierkolektīviem un sporta kolektīviem”.  

Kopā saņemti 16 projektu pieteikumi par kopējo summu 56 219,25 EUR. 
 
Izsludinātā summa  12.kārtā 37 246,33 EUR. 
 
Tā kā šis ir 2014.-2020.g. perioda noslēdzošais gads,  tad tas finansējums, kurš radies iepriekšējo kārtu projektiem to īstenošanas gaitā  kā neizmantotais vai arī kā neattaisnotais finansējums, plānots pievienot 12. kārtā iesniegto projektu atbalstam.
No 12.kārtas izsludināšanas dienas ( 07.11.22.) līdz projektu iesniegšanas beigu datumam (07.01.23.)  ir atbrīvojies finansējums 16 306,05 EUR. 
 
sanemtie-pieteikumi-070123

 

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas