LEADER MANĀ PAGALMĀ- Variņos un Bilskā

Turpinām organizēt tikšanās ar teritorijas iedzīvotājiem. Nākošā tikšanās plānotas:

 
21.martā plkst.18,00 Variņu tautas namā 
23.martā plkst.17,30  Bilskas pagasta pārvaldē
 
Abulas lauku partnerībai 6 mēnešu laikā ir jāizstrādā jaunā teritorijas attīstības Stratēģija 2023.-2027.gadam, lai varētu piesaistīt ELFLA fonda finansējumu un īstenot LEADER pasākumu savā darbība teritorijā. 
Lai saprastu kādas ir teritorijas prioritārās vajadzības, ko iedzīvotāji savā ciemā, pagastā un novadā var paveikt paši un ko var paveikt piesaistot fondu finansējumu, ir nepieciešamas tikšanās ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem, NVO pārstāvjiem, pagastu pārvalžu vadītājiem, jauniešiem. 
Visi kopā varam izdomāt ko vajag, kā vajag darīt un visi kopā varam uzlabot savu dzīves telpu un attīstīt biznesu laukos. 
Tikšanās laikā būs iespēja iepazīties ar iepriekš īstenotajiem LEADER projektiem teritorijā un kopīgi darbojoties, noteikt svarīgākās vajadzības un aktivitātes turpmākajiem 5 gadiem.
Esi aktīvs un iesaisties pasākumos, kuri ir tev tuvāk pieejami un izsaki savu domu!!!
   Variņi-210323   Bilska-230323

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas