Viedais ciems Abulas LP darbības teritorijā

 

viedais ciems 201023Atpazīstamības zīmes “VIEDAIS CIEMS 2023” organizatoru komanda un žūrija ir paziņojusi savu lēmumu 2  mūsu ciemiem  Adi’nu ciema Launkalnē un Launkalnes ciemam , kuri bija sevi pieteikuši šai Latvijas lauku foruma iniciatīvai.
Žūrijas lēmums ir:
piešķirt Zadiņiem  Atpazīstamības zīmi “VIEDAIS CIEMS 2023”;viedais-ciems -23-201023
piešķirt Launkalnes  ciemam atzinību “Ceļā uz VIEDAIS CIEMS 2023”;
Lepojamies ka mūsu teritorija nu ir ar vienu viedo ciemu bagātāka un vienu  ciemu ceļā uz to.
Šo abu ciemu pārstāvji piedalījās  “VIEDAIS CIEMS 2023” apbalvošanas un tīklošanās pasākumā, kas norisinājās šā gada 20. oktobrī Jaunolaines Kultūras namā,  sniedzot iespēju satikt citus Viedo ciemu kopienu pārstāvjus, meklēt jaunas iespējas attīstībai un sadarbībai, rast iedvesmu un idejas tālākiem darbiem! 
Lai veiksmīga tālākā virzība un nākamo ideju īstenošana!
viedais ciems -Zadini

 

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas