Īstenotie LEADER projekti 2014.-2022.g. Abulas lauku partnerības darbības teritorijā

abulas-gramataAbulas lauku partnerības SVVA Stratēģijas 2014.-2022.g. īstenošana apkopota online grāmatā ŠEIT 


2014.-2022.g. apgūtais finansējums ir 1 055 034,67 EUR, no kuriem 51% novirzīts uzņēmējdarbības attīstībai Abulas LP darbības teritorijā. 

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas