2.kārtā iesniegtie projekti

2024.gada 30.jūnijā noslēdzās projektu iesniegšana R.1.1. Uzņēmējdarbības attīstība. Tika iesniegti 7 projektu pieteikumi par kopējo summu 66 270,16 EUR. 

Līdz 30.jūlijam tiks vērtēta projektu atbilstība Abulas lauku partnerības SVVA stratēģijai  2023-2027.g.

2.kārta-iesniegtais

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas