Par mājražošanas 6.kārtu

Par mājražošanas 6.kārtu
     Abulas lauku partnerībai jau 2011.gada nogalē tika piešķirts neliels finansējums (25 455,69 Ls) juridiskām un fiziskām personām savu saimniecību modernizācijai un  mājražošanas atbalstam.
     Šā gada maijā Abulas LP  izsludināja atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu.  Projektu pieņemšana tika izsludināta 2 aktivitātēs – „Lauku saimniecību modernizācija” un „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”.
     „Lauku saimniecību modernizācijai” atvēlētā summa bija 19455,69 Ls, un „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšanai” atvēlētā summa bija 5000 Ls.
     Sākotnēji interese par šiem atbalstiem bija liela, taču noslēdzoties kārta, tika iesniegti tikai 2 projekti par kopējo summu 5025 Ls, tai skaitā publiskais finansējums 2512,50 Ls.
     Līdz ar to 2012.gada nogalē tiks izsludināta nākošā kārta par atlikušo summu!

Sadarbības partneri

laukutikls

Gerbonis Smiltenes novads-02

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

LOGO-JOSLA