Seminārs 7.kārtas projektu iesniedzējiem

ABULAS LAUKU PARTNERĪBA  izsludina 7.kārtas projektu pieņemšanu.
    Biedrība „Abulas lauku partnerība” ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu Lauku attīstības programmasdsc03444 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros, lai pretendenti gūtu atbalstu lauku saimniecību modernizācijā un mājražošanā. 
    Projektu pieteikumu pieņemšana notiks no 2012. gada 12.oktobra līdz 12.novembrim.
    Lai gūtu informāciju par plānotā atbalsta rīcībām, atbalsta apjomu, projekta pieteikuma aizpildīšanu un pavaddokumentu sagatavošanu, „Abulas lauku partnerība”  organizē informatīvu semināru 29.oktobrī plkst.13.00 Blomes pagasta pārvaldes informācijas centrā.
     Ar „Abulas lauku partnerības” Vietējās attīstības stratēģiju, izsludinātās 7.kārtas rīcībām, pieejamajiem atbalstiem, projektu vērtēšanas kritērijiem varat iepazīties interneta resursos, vietējās attīstības stratēģiju, pilnu 7.kārtas sludinājumu -  www.lad.gov.lv  ; www.abulas.lv .
Individuālas konsultācijas varat saņemt Abulas LP birojā Blomē pirmdienās un trešdienās plkst. 9.00-15.00, iepriekš saskaņojot konsultāciju laiku telefoniski 28368431

Sadarbības partneri

laukutikls

Gerbonis Smiltenes novads-02

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

LOGO-JOSLA