Lietuvas VRG Palsmanē.

9.novembrī Abulas lauku partnerība uzņēma ciemiņu no Lietuvas  „ŠIAURĖS VAKARŲ LIETUVOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ” -  VRG no Mažeikiem Lietuvā. Viņi ir sadarbības partneri starptautiskajā projektā „Ceļojošā mākslas izstāde starp Baltijas valstīm” Šobrīd gan vēl Lietuviešiem ir jāsagaida  apstiprinājums savā aģentūrā. 
Lietuvas kolēģiem stāstījām un rādījām ko darām, kādus projektus īstenojam.
Biedrība „Masas Veronikas” iepazīstināja ar savu īstenoto projektu Palsmanē „Palsmanes pagasta kultūrvēsturisko  vietu  atjaunošana, labiekārtošana un restaurēšana”, kura ietvaros tika atjaunota, restaurēta un labiekārtota  mācītāja, latviešu tautas dziesmu vācēja, apkopotāja Fridriha Daniela Vāra kapa vieta un labiekārtotas un apzaļumotas  I. un II.Pasaules karā kritušo piemiņas vietas Palsmanē.
Biedrība Spēkavots savukārt iepazīstināja ar saviem projektiem „Sabiedrisku pasākumu un atpūtas vietas izveide Palsmanē”, kuru laikā tika ierīkots parks - uzstādītas dažadas akmens skulptūras. Biedrības vadītāja Birute sveica  ciemiņus lietuviski, skaitot savā bērnībā māmiņas iemācītu dzejoli. Izrādījās ka tā  Lietuvā ir dziesma un ciemiņi piebiedrojās Birutei, jau dziedot kopīgi šo dziesmu.  
Vēl Spēkavots izrādīja savas biedrības telpas, kurā čaklās palsmanietes bija uzrīkojušas rokdarbu izstādi.   Lietuviešu rokdarbniecēm bija liela interese par palsmaniešu rokdarbiem. 
Tālāk devāmies uz Mēru muižu, kurā nākošvasar ir plānotas starptautiskā projekta aktivitātes. Mēru muižas saimniece Zina izrādīja telpas, pastāstīja par Smiltenes novada muzeju un nodibinājuma Smiltenes novada fonds īstenotajiem LEADER projektiem Mēru muižā. 

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo