LEADER Dižprojekts 2012

     Latvijas lauku forums ( LLF) kopā ar Vietējām rīcības grupām (VRG) jau trešo reizi organizē pasākumu, kurā  noteiks LEADER Dižprojektu 2012. Decembra LLF forumā Gulbenes pusē tiek organizēta pieteikto Dižprojektu izstāde, vērtēšana  un nominēšana. Dižprojekts ir Vietējo iniciatīvas grupu ( VIG) projekts, kas realizēts VRG darbības teritorijā ar LEADER  ELFLA vai EZF fonda atbalstu, projekts ar ko var lepoties. Nosacījumi  Dižprojekta atlasei:
        1. Projektam jābūt pilnībā ieviestam.
        2. Pēc VRG subjektīvā vērtējuma šis projekts ir tas, par ko VRG lepojās savā teritorijā  un šis projekts izceļas citu LEADER projektu vidū.
     Atgādinājumam: 
2010. gada nominētais Dižprojekts ir  Biedrības “Kandavas Partnerība” biedrības "Pūres dzirnas" projekts "Mobilās sulu līnijas iegāde augļkopības produkcijas pārstrādei mājsaimniecībās" 
2011. gada Dižprojekts ir Vidzemes lauku partnerības „Brasla” biedrības „LIMBAŽU FILCS” projekts „Sabiedrības veselības pakalpojumu centra izveide Limbaţos „Limbažu Filcītī”
Visi projekti, kas nominēti Dižprojekta balvai ir atrodami sekojošā saitē: http://llf.partneribas.lv/index.php?sub_show=98
        palsmanes parks 1Abulas lauku partnerība 2012. gada nominācijai virza biedrības Spēkavots īstenoto projektu „Sabiedrisku pasākumu un atpūtas vietas  izveide Palsmanē.”  

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo