7.projektu kārtas rezultāti

     5.decembrī notika Abulas LP Pārstāvju sapulce, kurā viens no galvenajiem uzdevumiem bija izvērtēt un apstiprināt 7. kārtā iesniegto projektu pieteikumu atbilstību Abulas LP vietējās attīstības stratēģijai. Projektu pieteikumu pieņemšana notika no 2012. gada 12.oktobra līdz 12.novembrim.  
     Tika iesniegti kopā 6 projekti – 4 lauku saimniecību modernizācijai un 2 produktu ražošanai. Kopējā projektu summa 16 578 Ls, no tiem ELFLA publiskais finasējums 6324 Ls
     Lauku saimniecību modernizāciju projektos zemnieku un piemājas saimniecības pamatā iegādāsies dažadu tehniku un iekārtas savas saimieciskās darbības nodrošināšanai. Saimniecības projketu ietvaros pirks dārza traktorīti,  agregātu  siena sagatavošanai, agregātu  zemes krmmelenesapstrādei, dzesēšanas un saldēšanas iekārtas ogu uzglabāšanai, paplašinās laistīšanas sistēmu ogu dārzam, piena lopkopības saimniecība iegādāsies piena vadu, kā arī viena saimniecība ierīkos augļu dārzu- stādīs ābeles un bumbieres un ierīkos dārzam žogu.  
     Projektos, kuros atbalstu gūs mājražotāji,  tiks iegādātas iekārtas mājas kūku un cepumu gatavošanai un ābolu sulas spiede ābolu pārstrādei. 
     Visi projekti atbilst Abulas LP vietējās attīstības stratēgijas 3.prioritātei „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Visi projekti ir atbalstīti un tiks iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai izvērtēšanai un apstiprināšanai. 
     Tā kā viss paredzētais finasējums netika izlietots un atlikums abām rīcībām ir 16 067 Ls, tad visdrīzākais, ka Abulas LP 2013.gada pavasarī sludinās vēl vienu projektu pieņemšanas kārtu.  

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo