Abulas LP kopsapulce

   7.martā Abulas LP kopsapulcē tika apstiprināts biedrības 2012.Gada Pārskats. Ziņojumus par paveikto sniedza administratīvā vadītāja Sveta Rozīte un finanšu vadītāja Maija Miķelsone. Revīzijas ziņojumu sniedza Vinete Brunovska. 
   Biedrībā tika uzņemti arī 4 jauni biedri. Ar Abulas LP biedru sarakstu varat iepazīties šeit. 
   Gaidam jaunus biedrus, jo nākoša periodā,  izstrādājot jauno Vietējās attīstības stratēgiju,  būs ļoti nepieciešamas jaunas idejas, rīcības, ieteikumi Abulas LP darbībai. Tiek domāts par priekšrocībām biedrības biedriem nākotnē. Taču arī jau šobrīd dažos pasākumos  sniedzam dažadas priekšrocības biedrības biedriem (piemēram, piedalīties ārzemju pieredzes apmaiņas braucienos vispirms tiek piedāvāta biedrības biedriem, u.c.).  Kā kļūt par biedrības biedru, skatīt šeit
   Lai iesniegto  projektu vērtēšana un lēmumu  pieņemšana par projektu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai atbilstu noteikumiem, tika nolemts pārvēlēt projektu vērtēšanas komisiju un Pārtāvju sapulci. Ar jauno vērtēšanas komisiju un Pārstāvju sapulci  varat iepazīties šeit
   Kopīgi tika apspriesti  ieteikumi šā gada plānotajiem pasākumiem - semināram, pieredzes braucienam, starptautiskajam projektam Mēru muižā. 

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo