Atgādinājums par Pārskatu iesniegšanu

Atgādinājums projektu realizētājiem!
   MK noteikumi Nr. 764 p.32 nosaka, ka sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30.martam 5 gadu periodā Vietējā rīcības grupā (Abulas lauku partnerībā) iesniedz „Pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem par iepriekšējo kalendāra gadu”.
   Atgādinājums arī tiem, kuri vēl  īsteno projektus un tuvākajā laikā tos pabeigs - Atbalsta saņēmējam 10 (desmit) darbdienu laikā pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā biedrībā "Abulas lauku partnerība” jāiesniedz šādi dokumenti:
•  „Pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem”.
•  „Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem”.
   Lūgums  visiem projektu īstenotājiem ievērot  noteiktos termiņus un savlaicīgi iesniegt Pārskatus Abulas lauku partnerībā. Nepieciešamās veidlapas 

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas