Paziņojums

Biedrības „Abulas lauku partnerība ” paziņojums
Biedrība „Abulas lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. 
Projektu iesniegumu pieņemšana - 2013.gada 15.aprīļa  līdz 15.maijam 
8. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir  76883.31  Ls.
Projekta iesniegumus papīra formātā iesniegt biedrības „Abulas lauku partnerība” birojā, Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads. 
Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu „Elektronisko dokumentu likumā” noteiktā kārtībā, iesniedz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks  Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam šados pasākumos: 
1) 4. ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā”: 
 
6.2.Aktivitāte: „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro-grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
 
2.4.Rīcība: „Vietējo iedzīvotāju aktīvai atpūtai piemērotas infrastruktūras izveidošana” 
Pieejamais atbalsta apmērs 60605.06 Ls
Maksimāli attiecināmo izmaksu summa vienam projektam Ls 5000.00 Ls
 
2) 4. ass 411. pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”: 
 
3.1. aktivitātē: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana; 
un 
3.2.Aktivitāte: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.
 
 
3.1. Rīcība:  „Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde, pirmapstrāde mājas apstākļos” 
Pieejamais atbalsta apmērs 16278.25 Ls
Maksimāli attiecināmo izmaksu summa vienam projektam Ls 5000.00 Ls
 
 
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:
               1. Biedrības „Abulas lauku partnerība ” birojā Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads, kontaktpersona Sveta Rozīte, tel. 28368431; apmeklētāju pieņemšanas dienas  pirmdienas un trešdienas 9.00-15.00. Individuālas konsultācijas saskaņot telefoniski.
               2. interneta resursos www.abulas.lv
               3. Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv  
Projektu atbalsta saņemšanas nosacījumi atrunāti Ministru kabineta noteikumos Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””.
            Pilns sludinājuma teksts

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo