Starptautiskais projekts „Ceļojošā mākslas izstāde starp Baltijas valstīm”.

     Biedrībai  „Abulas lauku partnerība”un Vietējai  rīcības grupai no Mažeikiem (Lietuva)  ir apstiprināts starptautiskais projekts    „Ceļojošā mākslas izstāde starp Baltijas valstīm” (Projekta Nr. 11-00-L421102-000003). 
     Biedrība ar projekta starpniecību vēlas izcelt gaismā tos māksliniekus, kuriem, iespējams, nepietiek savu līdzekļu, lai rīkotu izstādi, kā arī veicinātu vietējo mākslinieku amatieru atpazīstamību visāBaltijā. Šī vienlaikus ir iespēja arī atklāt jaunus mākslinieku talantus, tāpēc aicina interesentus būt atsaucīgiem.
     Līdz ar to Abulas LP izsludina konkursu dalībnieku atlasei starptautiskajā projektā  „Ceļojošā mākslas izstāde starp Baltijas valstīm” 
     Projekta mērķa grupa: mākslinieki –amatieri
Kā pieteikties? 
Interesentiem ir jāaizpilda konkursa veidlapa, kas atrodas šeit
Aizpildīta veidlapa līdz 15. maijam pa pastu jānosūta uz adresi:  
     Abulas lauku partnerība 
     Cēsu iela 9, 
     Blomes pagasts, 
     Smiltenes novads, LV – 4707 ar norādi “Konkursam”
Pieteikšanās  projektam: no 15.04.13. - 15.05.13.
 
     Starptautiskā projekta mērķis ir attīstīt Smiltenes un Mažeiku teritorijas vietējo iedzīvotāju sadarbību caur mākslu, tādejādi popularizējot Smiltenes novadu , Smiltenes novada muzeju „Mēru muiža”  pasaulē.
Projekta galvenā nepieciešamība:
-izcelt gaismā mākslinieku, kam nepietiek savu līdzekļu, lai rīkotu savu izstādi;
-māksliniekam amatierim dot iespēju kļūt atpazīstamam ne tikai vietējā teritorijā, bet visā Baltijā un ES;
-sabiedrībai atklāt jaunus mākslinieku talantus.
Projekta ietvaros tiks rīkota radošā nometne, kuras mērķauditorija ir mākslinieks – amatieris. Katrā valstī 6 dienu nometnes dalībnieki (no katras valsts seši)  piedalīsies radošajā darbnīcā - plenērā. Programmā tiks piedāvātas dažādas izglītojošas lekcijas, semināri un profesionālu pedagogu vadībā pilnveidos savas mākslinieciskās iemaņas. Būs iespēja gleznot dažādos stilos. Noslēgumā gan Latvijā, gan Lietuvā būs izstāde un  kalendārs nākošajam gadam ar uzgleznotajiem darbiem. 
 
Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks:
Latvijā no 28.06.- 03.07.2013. 
Lietuvā no 16.08.-21.08.2013.
Kontakttālrunis  sīkākai informācijai: 29242169 (Maira)

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo