8. projektu kārta noslēgusies

            15.maijs Abulas lauku partnerībā bija pēdējā diena, kad varēja iesniegt  8.kārtas projektu pieteikumus. Projektu kārtai kopā atvēlētais finansējums bija 76 883.31  Ls. No tiem 60605.06 Ls tika novirzīti atbalstam vietējo iedzīvotāju aktivitāšu dažādošanas nodrošināšanai un 16 278.25 Ls – atbalstam lauku saimniecībām un mājražotājiem.
            Rezultātā tika saņemti 30 projektu pieteikumi par kopējo summu 129 530 Ls, no kuriem publiskasi finasējums no ELFLA fonda sastāda  120 958 Ls  rīcībā, kurā atbalstu var gūt vietējo iedzīvotāju aktivitāšu dažādošanai. 
            Rīcībā, kurā atbalstu var gūt lauku saimniecības un mājražotāji, tika iesniegti tikai 3 projekti par kopējo summu 8916 Ls, no kura publiskais finansējums 4107 Ls. 
            Kopsavilkums par 8.kārtā izvērtētajiem projektiem

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo