9.kārta - mājražotājiem un lauksaimniekiem

Abulas lauku partnerība  izsludina projektu pieņemšanu atbalstam mājražotājiem un lauku saimniecībām.
 
2013.gada 12.jūlijā Abulas lauku partnerība izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu 1 rīcībā – „Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde, pirmapstrāde mājas apstākļos”. 
Projektus, kuru mērķis ir veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspēju (lauku saimniecību modernizācija) var iesniegt lauksaimniecības uzņēmumi, zemnieku saimniecības, piemājas saimniecības vai arī fiziskas personas, kuras plāno nodibināties (kļūt par saimnieciskās darbības veicējiem). 
Savukārt, ja projekta mērķis ir veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem (lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana),  atbalstu var gūt juridiskas vai fiziskas personas, kas ir PVD registrēti pārtikas uzņēmumi (vai tikai plāno tādi būt), kuri darbības sfēra ir lauksaimniecības produktu pārstrāde mājas apstākļos.. 
Šobrīd atlikušais finansējums šajā rīcībā 13 235.22 LVL. Maksimāli attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 20 000.00 Ls
Projektu pieteikumu pieņemšana notiks  no 12.augusta līdz 12.septembrim
Individuālas konsultācijas var saņemt Abulas lauku partnerības birojā Cēsu ielā 9. Blomē, no 12.augusta pirmdienās un trešdienās plkst. 9.00-15.00, iepriekš saskaņojot konsultāciju laiku tel. 28368431
Sīkāka informācija par 9.kārtu: Izsludinātie konkursi
 
 

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo