10.kārtas projektu konkurss

 

     Biedrība „Abulas lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas”.  
Projektu iesniegumu pieņemšana  no  2014.gada 28.marta  līdz 28.aprīlim 
10. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir  37 811,59  EUR 
Projektu iesniegumu pieņemšana šadās rīcībās: 
     1) 2.4.Rīcība: „Vietējo iedzīvotāju aktīvai atpūtai piemērotas infrastruktūras izveidošana” 
Pieejamais atbalsta apmērs 21 932,16 EUR 
Maksimāli attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 3000,00 EUR 
     2) 3.1. Rīcība:  „Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde, pirmapstrāde mājas apstākļos” 
Pieejamais atbalsta apmērs 15 879,43  EUR. 
Maksimāli attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 28 457,00 EUR
     Individuālas konsultācijas projektu pieteikumu sagatavošanai var saņemt „Abulas lauku partnerība” birojā Cēsu ielā 9. Blomē, otrdienās  un ceturtdienās no  plkst. 9.00-15.00, iepriekš saskaņojot konsultāciju laiku tel. 28368431
     Lai gūtu precīzāku informāciju par 10.kārtas projektiem, Abulas LP aicina interesentus uz informatīvu semināri 2014.gada 27.martā plkst.13.00   Smiltenē, Galdnieku ielā 10b Bērnu un ģimeņu krīzes centrā. (lūgums iepriekš pieteikties, tel. 28368431)
Izsludinātā projektu konkursa sludinājums Izsludinātie konkursi

 

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo