Konference "LEADER projekti Smiltenes pagastā".

 

     Lai piesaistītu finansējumu vietējo iedzīvotāju  ideju īstenošanai savā dzīves vidē,  „Abulas lauku partnerībai” ir jāsagatavo jauna vietējās attīstības stratēģija. Stratēģija ir paredzēta, lai veidotu kopienas sociālo, vides un ekonomisko spēku vietējo problēmu risināšanai.
      Veiksmīgākai tās  sagatavošanai svarīgi ir apzināt - kas ir paveikts, kā ir paveikts un ko vēl vajadzētu paveikt. Tādēļ „Abulas lauku partnerības” darbības teritorijā svarīgi ir noskaidrot tās nepieciešamības, kuras varētu tikt risinātas ar vietējās attīstības stratēģijai piesaistītā finansējuma palīdzību.  Lai stratēģija veiksmīgi darbotos, vietējiem iedzīvotājiem pašiem jāuzņemas iniciatīva to vajadzību apzināšanai, kuras būtu iespējams  risināt kopā. 
     Tādēļ „Abulas lauku partnerība” plāno vairākus pasākumus, lai pēc iespējas vairāk apzinātu tās iedzīvotāju vajadzības, kuras varētu tikt risinātas ar LEADER pasākuma programmas palīdzību. Šie pasākumi tiks organizēti līdz nākoša gada jūlijam, aptverot visus novada pagastus.
     Pirmais pasākums plānojās šā gada 5.decembrī Smiltenes pagastā plkst. 16.00  Smiltenes tehnikuma vecajā sporta zālē. Aicināti visi interesenti uz konferenci „LEADER  projekti Smiltenes pagastā”, kuras laikā iepazīsimies ar īstenotajiem projektiem Smiltenes pagastā, kā arī kopīgi apzināsim iespējas un izaicinājumus LEADER pieejas īstenošanai 2015-2020.gadā Smiltenes pagastā. Konferences noslēgumā Smiltenes pagasta  kolektīvi sniegs koncertu „Ziemas ieskandināšana”. 
                Konferences programma šeit:
 
     Nākošai pasākums plānojās 2015.gada 14.janvārī viesu mājā Donas (Blomes pagasts), kurā aicināti Smiltenes novada mājražotāji, lauku tūrisma uzņēmēji un amatnieki. Kopīgi pārrunāsim paveikto, stāstīsim par savu pieredzi un uzklausīsim citu pieredzi, kā arī apkoposim tās idejas uzņēmējdarbības attīstībai Smiltenes novadā, kurām atbalstu būs iespēja gūt īstenojot vietējo attīstības stratēģiju. 
 

 

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo