Abulas lauku partnerības konference „LEADER projekti Smiltenes pagastā”

 

     5.decembrī Smiltenes tehnikuma telpās notika Abulas lauku partnerības konference „LEADER projekti Smiltenes pagastā”. Šādas konferences turpmāk paredzētas visos iekļautajos pagastos. To mērķis ir noskaidrot aktivitātes un nepieciešamības, kuras varētu tikt risinātas ar Vietējās attīstības stratēģijai piesaistīto finansējumu nākošajā plānošanas periodā.  
     Biedrības vadītāja Sveta Rozīte pastāstīja par 2009. – 2013.gadu laikā partnerības teritorijā realizētajiem projektiem, kā arī nedaudz iezīmēja turpmākās darbības vadlīnijas. Pateicoties projektu realizētāju aktivitātei, partnerībai izdevies piesaistīt krietni lielāku finanšu summu par sākumā paredzēto (paredzēts 308 914 EUR, realizēti projekti par 459 522 EUR). Smiltenes pagasts ieņem otro vietu pēc Smiltenes pilsētas ar realizētiem 18 projektiem un piesaistīto publisko finansējumu 42 660 EUR.
     Smiltenes pagasta pārstāvji informēja konferences dalībniekus par saviem realizētajiem projektiem. Biedrība „Ekolauks” realizējusi 4 projektus, biedrība „Smiltenes pagasta attīstībai” – 8 projektus. Trīs projektus realizējuši vietējie uzņēmēji. Sakārtoti vairāki vides objekti, iegādāti tērpi pašdarbniekiem, grāmatas lasīšanai. Pagasta teritorijā pa 1 projektu realizējušas arī biedrība „Smiltenei un Latvijai”, biedrība „30 draugi.lv” un Smiltenes novada dome. 
     Pa vakara krēslu devāmies iepazīties ar Kalnamuižā realizētiem projektiem. Priecājāmies par pa pagastu bibliotēkām ceļojošo 960 grāmatu 11 kopām, no kurām viena atrodas Smiltenes pagasta mājā (biedrība „Smiltenei un Latvijai”), iegādātajiem 30 pāriem modernu slēpju ar visu aprīkojumu (biedrība „30 draugi.lv”), iekārtoto sociālās palīdzības un pakalpojumu saņemšanas vietu (Smiltenes novada dome). 
     Kafijas pauzes laikā uz lielām lapām tika uzrakstītas pirmās idejas nākošajiem projektiem.
     Īstu baudījumu guvām pašdarbības kolektīvu koncertā „Ziemas ieskandināšana”. Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sanācēji” un Eiropas deju dejotājas „Smiltesele” izpildīja skaistas dejas jaunajos tērpos, teātra kopa „Trīnis” – divas etīdes, izmantojot iegūto skaņu aparatūru. Koncertu papildināja skanīgās dziedātājas no ansambļa „Undīnes” un kantri dejotājas no Brantiem.
     Vakara noslēgumā pagasta aktīvākie ļaudis ļāvās dejas burvībai ballē. Visu pasākumu vadīja galantais moderators Valdis Šaicāns.                                                                                                                            Maija Miķelsone

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo