KOPSAPULCE

sapulceBiedrības "Abulas lauku partnerība" kopsapulce tiek sasaukta 2015.gada 4.februārī plkst. 13.00 Bērnu un ģimeņu krīzes centra telpās Galdnieku ielā 10b , Smiltenē. 

 

Uz kopsapulci tiek aicināti visi biedrības biedri, kāa rī citi interesenti, kuri vēlās iesasitīties beidrības darbībā un kļūt par tās biedriem. 

 

 

Darba kārtība

1. Valdes priekšsēdētāja ziņojums
2. Finanšu vadītāja ziņojums
3. Revidenta ziņojums
4. Gada pārskata apstiprināšana
5. Pārstāvju sapulces pārvēlēšana
6. Projektu vērtēšanas komisijas pārvēlēšana
7. Darba grupas izveide Vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 sagatavošanai
8. Citi jautājumi

Pēc kopsapulces notiks darba grupa sanāksme vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai.

 

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo