Abulas lauku partnerības Kopsapulce

 

     Abulas lauku partnerības 2014.gada pārskats ir apstipronāts 2015.gada 4.februārī. biedrības Kopsapulcē. 
No 22 biedriem kopsapulcē piedalījās 18 biedrības biedri.  Ar paveikto 2014.gadā biedrības biedrus informēja biedrības vadītāja, finanšu vadītāja. Biedribas  revidente apstiprināja gada pārskatu. 
Ar izmaiņām Pārstāvju sapulces sastāvā un projektu vērtēšanas komisijas sastāvā varat iepazīties sadaļā struktūra. 
Kopsapulcē tika izveidota arī darba grupa, kura veiks sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas izstrādi. Darba grupas sastāvs arī sadaļa struktūra. 
 

 

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo