Biedrības aktivitātes februārī

      Šā gada 7.februārī  „Abulas lauku partnerība” kopīgi ar Palsmanes pagasta sieviešu biedrību „Spēkavots” organizēja pasākumu  „Veiksmes stāsti radošai un darbīgai dzīvei, LEADER pieejas īstenošana uzņēmējdarbībai”.  Uz pasākumu tikai uzaicināti arī ciemiņi no kaimiņu pagastiem – amatnieku biedrība „Rūzeles” pārstāvji  no Rūjienas pagasta un  Valkas novada literārās apvienības pārstāvji. Pasākumu iesākām ar informāciju par  „Abulas lauku partnerības”  darbību, paveikto 2009-2014.gadā.  Ar savu pozitīvo piemēru - kā laukos uzsākt savu uzņēmējdarbību un kā veiksmīgāk to attīstīt - dalījās  uzņēmēja no Kokneses, Anta Kučere, bioloģiskās z/s Janavas   īpašniece. Savā saimniecībā viņa audzē tomātus, gurķus, zāļu tējas, garšaugus, kā arī ir mācījusies Francijā pašas audzētās daudzās dabas veltes sagatavot skaistumkopšanai. Ik viens pasākuma dalībnieks varēja izmēģināt šo kosmētiku uz vietas, kā arī iegādātie  gan tējas gan kosmētiskos līdzekļus.

 Arī pašiem palsmaniešiem ir daudz pozitīvu piemēru uzņēmējdarbībai laukos. Z/s Veccepļi īpašniece Līga Zvirbule ir īstenojusi vairākus LEDER projektus mājražošanas atbalstam un dalījās savā pieredzē. Zemnieku saimniecībā audzēto ābolu sulu varēja arī degustēt. Savukārt par sentēvu kulinārā mantojuma saglabāšanas nozīmi stāstīja un ļoti ieinteresēja klausītājus  Jānis Valdmanis. Diskusija notika arī par  tām iespējām un izaicinājumiem uzņēmējdarbības attīstībai laukos, kuras varētu risināt ar LEADER pieeju nākošajā periodā (2015-2020).
Pasākumu noslēdza starpnovadu spēla „Mazs bij’ tēva novadiņš”, kurā ļoti daudz uzzinājām par Latviju un 3 novadiem tajā - Valkas, Smiltenes un Rūjienas novadiem.     
 Savukārt, 12.februārī „Abulas lauku partnerība” kopīgi ar Blomes pagasta biedrību „Kultūrizglītība un sports” organizēja pasākumu Blomes pagasta iedzīvotājiem „Dzīves vides uzlabošana ar LEADER pieejas īstenošanu Blomes pagastā”. Pasākuma laikā par savu pieredzi, kā savu vaļasprieku izmantot arī savas ģimenes budžeta papildināšanai, stāstīja z/s Ziediņi (Vijciema pagasts) īpašniece Sniedze Ragže. Šoreiz stāsts bija par tomātu audzēšanu. Biedrības „Kultūrizglītība un sports” vadītāja Ženija Daudziete pastāstīja par biedrības īstenotajiem projektiem un Blomes pagasta pārvaldes vadītājs Gaidis Bogdanovs, savukārt, par pašvaldības īstenotajiem projektiem Blomē. Diskusijā par iespējām nākotnē īstenot LEADER projektus, bija patīkami dzirdēt tik daudz jaunu ideju un vajadzību, ar kurām tiktu sakārtota un uzlabota Blomes iedzīvotāju dzīves vide.                                                                                  Biedrības vadītāja Sveta Rozīte

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo