Pasākums Bilskā

 

Bilska“Abulas lauku partnerība” kopīgi ar Bilskas pagasta pārvaldi aicina Bilskas puses ļaudis  21.jūnijā plkst.20.30  uz kopīgu pasākumu Bilskas ezermalā par LEADER projektiem Bilskā, to devumu Bilskas pagasta ļaudīm. Abulas LP vadītāja iepazīstinās ar kopumā paveikto, kā arī sniegs nedaudz informācijas par nākoša perioda iespējām. Bilskas pagasta pārvaldes vadītāja savukārt pastāstīs kāds ir šo projektu devums Bilskas pagastā.bilska ezermala 2 3
Taču pats svarīgākais šajā pasākumā  būs apzināt tās vajadzības un risinājumus, kurus varēs īstenot ar LEADER programmas pieeju nākošajos gados, lai Bilskā piesaistītu ELFLA finansējumu un īstenotu daudz un dažādus  projektus, kuri Bilskas puses ļaudīm būtu noderīgi savas dzīves vides sakārtošanā. 
Pasākuma turpinājumā  Bilskas pagasta kultūras organizatores sagatavots vietējo pašdarbības kolektīvu koncerts -  – Līgo saule, līgo bite, līgo visa radībiņa…… 
Pasākuma programma 
 

 

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo