Informatīvs seminārs 2.kārtas projektu pieteikumu sagatavošanai

     Abulas LP ir izsludinājusi LEADER pasākuma 2. projektu pieteikumu kāru 5.2. aktivitātes “Vietas potenciāla  attīstības iniciatīvas” šādās rīcībās: 

2.1. Vietējās teritorijas labiekārtošana pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, projekta maksimālā attiecināmā summa 30 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 30 000, 00 EUR
2.2. Kultūrvēsturiskā  mantojuma saglabāšana, projekta maksimālā attiecināmā summa 10 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 30 000, 00 EUR
2.3. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana iedzīvotājiem, projekta maksimālā attiecināmā summa 10 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 20 000, 00 EUR
 
 Projektu pieteikumu iesniegšana 09.01.2017. līdz 09.02.2017.
 
Lai palīdzētu sagatavot projektu pieteikumus un pievienotos dokumentus, tiek organizēts informatīvs seminārs 2017.gada 13.janvārī Smiltenē, Galdnieku iela 10 b, Bērnu un ģimenes atbalsta centrā, plkst.13:00
 
     Darba kārtība:
12.45 -13.00 Reģistrācija
13. 00 – 13.15 Izsludinātās rīcības 2.kārtā  aktivitātē 5.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"
Abulas lauku partnerība, vadītāja S. Rozīte
 
13.15 – 14.00 Informācija par būvniecības nosacījumiem, tehnisko dokumentāciju, normatīvajiem aktiem un prasībām projektu sagatavošanā un realizēšanā. 
Smiltenes būvvalde, vadītāja Liene Brolīte
 
14.00. – 15.00. Projektu pieteikumu sagatavošana atbilstoši MK noteikumiem Nr.590. 
Abulas lauku partnerība,  vadītāja S. Rozīte
15.00.- 15.30 Jautājumi, diskusija
 
Pieteikšanās semināram elektroniski: http://www.abulas.lv/lv/aktualitates/registracija-seminaram

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas