Abulas lauku partnerībai - 10 gadi

 

     Abulas lauku partnerība 2016. gada 6.novembri apritēja 10 gadi. Un tā šogad Zvaigžņu dienā, 6.janvārī Abulas lauku partnerības biedri, sadarbības partneri un ALP komandas locekļi tika aicināti uz kopīgu jubilejas pasākumu. Ar dāvaniņām tika sveikti ALP projektu vērtētāji no pašas pirmās projektu kārtas, kā arī Pārstāvju sapulces locekļi, kas ikdienā  pieņem ALP svarīgākos lēmumus. Savukārt ALP  arī saņēma daudz labu vārdu un  novēlējumu  no Smiltenes novada domes un biedrības biedriem. 
      Šobrīd ALP ir 25 biedri. Ikdienā biedrības darbu veic biedrības administratīvā vadītāja un finanšu vadītāja. Starptautisko projektu īstenošanas laikā mūsu komandai pievienojas starptautisko projektu vadītāja. LEADER projektu konkursu laikā projektus izvērtē 6 projektu vērtētāji  un biedrībai svarīgāko lēmumu pieņemšanā un projektu  apstiprināšanā ALP komandai pievienojas 7 ALP Pārstāvju sapulces locekļi. 

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas