Kopsapulce

 Biedrības Abulas lauku partnerības biedru kopsapulce notiks 2017.gada 10.februāri plkst.13.00 Galdnieku ielā 10b, Smiltene

Darba kārtībā:biedriba25
     Jauno biedru uzņemšana
     Valdes priekšsēdētāja ziņojums
     Finanšu vadītāja ziņojums
     Revidenta ziņojums
     Gada pārskata apstiprināšana
     Pārstāvju sapulces izmaiņu apstiprināšana
     Plānotie pasākumi 2017

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas