Seminārs Gulbenē

 2017.gada 21.novembrī Biedrība “SATEKA” biedrības biroja telpās, Ābeļu ielā 17, Gulbenē organizēja semināru “Mājražotāju, amatnieku, mazo uzņēmēju un mazpulcēnu sadarbības iespējas dažādu vietējo rīcību grupu teritorijās” Uz semināru tika aicināti mājražotāji, amatnieki, mazie uzņēmēji, mazpulcēni, vietējo rīcības grupu pārstāvji no Gulbenes, Madonas un Smiltenes VRG teritorijām, lai kopīgi apspriestu iespēju īstenot starp teritoriālu projektu mazajiem uzņēmējiem un mazpulcēniem.  Seminārā no Abulas LP  piedalījās biedrības vadītāja Sveta Rozīte, uzņēmēju pārstāve SIA LKL Nami īpašniece Antra Ķikute un Blomes skolas mazpulcēnu vadītāja Ārija Ramanovska. 
Dalībnieki, kuri pārstāvēja Gulbenes VRG Sateku, Madonas novada fonda pārstāvji un Abulas LP pārstāvji kopīgi diskutēja par sadarbības nosacījumiem un iespējām starpteritoriālā līmenī veicināt sadarbības iespējas, tās nodefinēt, izvirzīt galvenos mērķus kopīgas sadarbības virzienu noteikšanai. Tika apspriestas dažādas idejas par īstenošanu, diskusijas par esošo pieredze katrā teritorijā un noteikta potenciālo partneru izvēle. Sarunu noslēgumā izveidots kopsavilkums un apkopoti secinājumi par sadarbības iespējām un veikta pienākumu sadale starp projektu partneriem. Rezultātā tika arī izstrādāta  shēma projekta sagatavošanai un apstiprināšanai.

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas