5.kārtā apstiprināto projektu saraksts

 

Abulas lauku partnerības projektu vērtēšanas komisija ir izvērtējusi un Pārstāvju sapulce pieņēmusi lēmumu par 5.kārtā iesniegto projektu apstiprināšanu. 
 

 

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas