Projekts "Taka 2020"

WhatsApp Image 2020-11-26 at 16.03.51Projekts “Taka 2020” (Nr. 19-09-AL10-A019.2201-000001) guva atbalstu biedrības „Abulas lauku partnerība” attīstības stratēģijas 2015.—2020. g. izsludinātajā projektu pieteikumu konkursa 6. kārtā. Tas īstenots Smiltenes tehnikuma (Kalnamuižas) teritorijā ar mērķi labiekārtot taku, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību apmeklētājiem, gājējiem, patstāvīgiem iedzīvotājiem, ceļotgribētājiem, kas vēlas apskatīt vēsturisko Kalnamuižas teritoriju. Ieguvēji ir arī tehnikuma audzēkņi, kas ikdienā staigā uz Kalnamuiža 10 vairākās plūsmās. Taka izbūvēta 1,5 m platumā, tās kopējais garums ar izbūvējamo perpendikulāro taku un kāpnēm kopā  sastāda 552,65  m2, t.sk. 9.50 m2 apļa vidū  ieklāts sarkanā bruģa ornamentāls veidojums. Projekta kopējās izmaksas 27052,99 €, no tām 15 000 € ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas līdzfinansējums. 

Smiltenes tehnikums par saviem līdzekļiem katru gadu (līdz 2030. gadam) galveno taku papildinās ar vienu dekoratīvo plāksni, uz kuras iegravēs attiecīgā gada moto. Šī gada moto ir: “Neapstājies”.
 
Sagatavoja Projekta koordinatore Maira Kupriša

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas