Turpinām tikšanās ar teritorijas iedzīvotājiem

 

Turpinām organizēt tikšanās ar teritorijas iedzīvotājiem. Nākošā 3 tikšanās plānotas Smiltenes pusē:
 
14.martā plkst.15,00 Kalnamuiža (Smiltenes pagasts) Smiltenes tehnikuma 3.mājā 
15.martā plkst.13,00 Brantu bibliotēka, Rīgas iela 71, Vidzeme, Brantu pagasts
16.martā plkst.18,00 Smiltenē, Galdnieku ielā 10b, Bērnu un ģimenes atbalsta centrā. 
 
Uz  šim tikšanām aicināti gan smiltenieši, gan Smiltenes un Brantu  pagastu iedzīvotāji, izvēloties sev piemērotāko vietu un laiku. 
 
Esi aktīvs un iesaisties pasākumos, kuri ir tev tuvāk pieejami un izsaki savu domu!!!
 
Abulas lauku partnerībai 6 mēnešu laikā ir jāizstrādā jaunā teritorijas attīstības Stratēģija 2023.-2027.gadam, lai varētu piesaistīt ELFLA fonda finansējumu un īstenot LEADER pasākumu savā darbība teritorijā. 
Lai saprastu kādas ir teritorijas prioritārās vajadzības, ko iedzīvotāji savā ciemā, pagastā un novadā var paveikt paši un ko var paveikt piesaistot fondu finansējumu, ir nepieciešamas tikšanās ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem, NVO pārstāvjiem, pagastu pārvalžu vadītājiem, jauniešiem. 
Visi kopā varam izdomāt ko vajag, kā vajag darīt un visi kopā varam uzlabot savu dzīves telpu un attīstīt biznesu laukos. 
Tikšanās laikā būs iespēja iepazīties ar iepriekš īstenotajiem LEADER projektiem teritorijā un kopīgi darbojoties, noteikt svarīgākās vajadzības un aktivitātes turpmākajiem 5 gadiem.
Smiltenes-pag-Kalnamuiza-140323 Branti-150323 Smiltene-160323

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas