13.kārtas projektu rindojums

lemums 1.11.2023.noslēdzas 13.kārtas projektu izvērtēšana.

 No 16 iesniegtajiem projektiem 8 projekti  tika atzīti par atbilstošiem publiskā finansējuma saņemšanai. Tie vakar, 31.10.23., tika iesniegti Lauku atbalsta dienestam tālākai izvērtēšanai. 
 5 projekti tika noraidīti nepietiekoša finansējuma dēļ. Ja 13.kārtas projektu izvērtēšanas gaitā atbrīvosies finansējums, tad atbilstoši rindošanai, šiem projektiem tiks pārskatīts lēmums uz atbilstošu publiskā finansējuma saņemšanai.
 2 projekti tika noraidīti, jo nesavāca minimālo punktu skaitu. 

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas