5.kārtā iesniegtie projekti

piekta-karta-majaslapai

Seminārs"Nodokļu aktualitātes 2018.gadā"

 

Nodokļu aktualitātes 2018.gadā 
pašnodarbinātajiem, mazajiem uzņēmējiem un biedrībām.
Lektore Jadviga Neilande
2018.gada 29.janvārī plkst.12.00-16.00
Smiltenē, Galdnieku iela 10b, Bērnu un ģimenes atbalsta centrā         
gramatvedibas-pakalpojumi-atbildiba
Programma:
1.Grozījumi Darba likumā:
2.Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”:
3.Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu":
4.Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā:
5. Uzņēmumu ienākuma nodoklis:
6.Pievienotās vērtības nodoklis
7. Patiesā labuma guvēju reģistrēšana Uzņēmumu reģistrā 
 
Sīkāk  par programmu šeit
 
Seminārs dalībniekiem bezmaksas
Sīkāka informācija 28368431 vai e-pastā Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Vizīte uz LAG Karhuseutu Somijā

      No 2017.gada 18. decembra līdz 20.decembrim Abulas lauku partnerības vadītāja Sveta Rozīte, starptautiskā projekta vadītāja Maira Kupriša um Balvu rajona partnerības starptautiskā projekta vadītāja Liene Pomere devās uz Pori, Somijā  LAG Karhuseutu, lai vienotos par kopīga starptautiska projektā īstenošanu.

Pasākumam “ Studytrip in LAG Karhuseutu area 18.-20.12.2017.” mērķis bija tikties ar plānotā starptautiskā projekta galveno partneri Somijas LAG Karhuseutu, diskutēt par kopīgā projekta aktivitātēm, termiņiem un  izmaksām,  vienoties līguma parakstīšanai. 
Rezultātā tika noslēgta vienošanās par kopīgām aktivitātēm un līguma noslēgšanu starptautiskā projektā “Taide – Maksla – Transnacional project”, kurā partneri būs LAG Karhuseutu Somijā, VRG Abulas lauku partnerība un VRG Balvu rajona partnerība Latvijā. 
Pasākums tiks finansēts Tehniskā projekta Nr. 17-00-A019.331-000007 “Developing trade and tourism using outsaid art ” ietvaros.               

Apmācības Ozolniekos

 

2017.gada 13.janvārī Ozolniekos, LLKC telpās, VLT organizēja izglītojošu semināru “Infografiku un prezentāciju veidošana, fotogrāfiju apstrāde:. 
No Abulas LP piedalījās biedrības vadītajā Sveta Rozīte un Pārstāvju sapulces vadītāja Maira Kupriša.  Infografikas apmācības vadīja Baiba Gulbe un fotogrāfiju apstrādi un prezentāciju veidošanu mācīja Mareks Matisons. Apmācību noslēgumā bija jāizveido apsveikums infografikas tehnikā.  

 

Radoša Nedarbnīca Smiltenē

  2017.gada 6.decembrī Abulas LP bija uzaicinājusi Vitu Brakovsku, kura Smiltenes tehnikuma telpās organizēja Radošo Nedarbnīcu “Lai ko tu domā, domā citādi!”
Radošās NEdarbnīcas mērķis bija izmantojot radošās domāšanas metodes un piemērus, rosināt Abulas lauku partnerības teritorijā darbojošās NVO apzināt un praktiski pielietot savus iekšējos resursus radošu risinājumu izstrādei un darbības dažādošanai, stiprināt māku sadarboties kopēju mērķu sasniegšanai, kā arī veicināt vietējo aktīvistu sociālās atbildības pieaugumu, darbojoties kopienas interesēs, piemēram, sabiedriski neaktīvo iedzīvotāju iesaistīšanā pilsoniskās līdzdalības pasākumos. Lektore pielietoja vairākas metode, lai darbotos ar dalībniekiem -  ievadlekcija, labās prakses piemēri, komandu darbs, komandas lomas tests, rezultātu prezentācija. 
Pasākumā laikā  bija apskatāma Latvijas radošo un sociālo uzņēmēju darinājumu kolekcija, kuru ir savākusi Vita Brakovska pa visu Latviju. 
Pasākums tika finansēts projekta Nr. 16-00-A019.400-000014 “VRG darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” ietvaros. 
       20171206 112709        

5.kārtas izsludināšana.

 

Biedrības „Abulas lauku partnerība”
SLUDINĀJUMS.
Biedrība “Abulas lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5. kārtu
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  ietvaros apstiprinātās SVVA Stratēģijas ieviešanai.
 
Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana 05.01.2018. – 05.02.2018.
5. kārtā pieejamais publiskais finansējums  88 422,65 EUR
 
Projektu  īstenošanas termiņšNo LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu:  
1)ja tiek veikta būvniecība vai teritorijas labiekārtošana – 2 gadi 
2)ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstība” paredzot projektā attiecināmo izmaksu pozīciju “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kuras nepārsniedz 15% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām – 2 gadi
3)pārējiem projektiem – 1 gads
 
Iepazīties ar Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju un projektu vērtēšanas metodikuBiedrība “Abulas lauku partnerība”  birojā Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV 4707 
 
Iesniegt projektu iesniegumus PAPĪRA FORMĀ  - Biedrība “Abulas lauku partnerība”  birojā Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV 4707 – no 05.01.2018. līdz 05.02.2018. plkst. 17.00
ELEKTRONISKI - Lauku atbalsta dienesta ( LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā ( EPS)  vai  uz Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , kurā projekta iesniegumu var iesniegt elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu.
 
KontaktinformācijaAdministratīvā vadītāja:  Svetlana Rozīte, tel.: 28368431, e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks šados  Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumos:
 
M1 – Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai,  it sevišķi lauku tūrisma nozarē.
Rīcība 1.1. Uzņēmējdarbības attīstība un nodarbinātības veicināšana.  Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa 50 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs  rīcībai 47725,73 EUR 
 
M2  - Atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, pilsoniskās sabiedrības  un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas  attīstības iniciatīvās.
Rīcība 2.2. Kultūrvēsturiskā  mantojuma saglabāšana. Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa 10 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 18000, 00 EUR
Rīcība 2.3. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana iedzīvotājiem. Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa 10 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 19996,92  EUR
Rīcība 2.5. Apmācību organizēšana. Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa 1 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 2700,00 EUR
 

Atbilstošie MK noteikumi

Veidlapas, skaidrojumi

Abulas LP SVVA Stratēģija

Seminārs Gulbenē

 2017.gada 21.novembrī Biedrība “SATEKA” biedrības biroja telpās, Ābeļu ielā 17, Gulbenē organizēja semināru “Mājražotāju, amatnieku, mazo uzņēmēju un mazpulcēnu sadarbības iespējas dažādu vietējo rīcību grupu teritorijās” Uz semināru tika aicināti mājražotāji, amatnieki, mazie uzņēmēji, mazpulcēni, vietējo rīcības grupu pārstāvji no Gulbenes, Madonas un Smiltenes VRG teritorijām, lai kopīgi apspriestu iespēju īstenot starp teritoriālu projektu mazajiem uzņēmējiem un mazpulcēniem.  Seminārā no Abulas LP  piedalījās biedrības vadītāja Sveta Rozīte, uzņēmēju pārstāve SIA LKL Nami īpašniece Antra Ķikute un Blomes skolas mazpulcēnu vadītāja Ārija Ramanovska. 
Dalībnieki, kuri pārstāvēja Gulbenes VRG Sateku, Madonas novada fonda pārstāvji un Abulas LP pārstāvji kopīgi diskutēja par sadarbības nosacījumiem un iespējām starpteritoriālā līmenī veicināt sadarbības iespējas, tās nodefinēt, izvirzīt galvenos mērķus kopīgas sadarbības virzienu noteikšanai. Tika apspriestas dažādas idejas par īstenošanu, diskusijas par esošo pieredze katrā teritorijā un noteikta potenciālo partneru izvēle. Sarunu noslēgumā izveidots kopsavilkums un apkopoti secinājumi par sadarbības iespējām un veikta pienākumu sadale starp projektu partneriem. Rezultātā tika arī izstrādāta  shēma projekta sagatavošanai un apstiprināšanai.

6.decembrī - radoša Nedarbnīca

Abulas lauku partnerība šā gada 6.decembrī aicina Smiltenes novada NVO pārstāvju uz pasākumu: 

afisa sem 061217

Programma : 

 09:40 – 10:00  Dalībnieku ierašanās un reģistrācija (rīta kafija)

 

10:00 – 10:05  Ievads – iepazīšanās ar eksperti un dalībniekiem
 
10:05 – 10:20  Manu iekšējo radošo resursu portfolio – ar ko sākt?
                           * praktiskais radošums katrā no mums un NVO - mīti un patiesība 
                           * “3H” spēks – kā to pielietoju ikdienā un profesionālā darbībā?
                           * Latvijas pļavās un grāvjos aug zelts! Vai mēs to pamanām?
 
10:20 – 10:30  Darbs komandās: “Zāles metode” – stiprinām pārliecību par savu radošuma garu!
 
10:30 – 11:10  Parastu lietu neparasts pielietojums NVO sektorā
                            * O.Rubenis: trīs lietas, kam jābūt ikvienā idejā
                            * parastu lietu neparasts pielietojums darbā ar mazaktīviem cilvēkiem
                            * starpnozaru sadarbība un citi radošu projektu ilgtspējas faktori
 
11:10 – 11:40  Darbs komandās: “Ortodoksālā metode” – veidojam jaunus projektu konceptus!
 
11:40 – 12:00  Mana un komandas loma NVO projekta idejas īstenošanā
                          * „Zelta komandas” modelis – IAUS modelis
                          * Kas es esmu? Komandā?
 
12:00 – 12:30  Pusdienu pauze
 
12:30 – 13:10  Sociālā uzņēmējdarbība kā perspektīvs NVO darbības modelis reģionos
                          * kādi NVO resursi nepieciešami sociāla uzņēmuma veidošanai un attīstībai
                          * radošs uzņēmējs – ko no viņa var aizņemties NVO sektors?
                          * Latvijas sociālo uzņēmēju pieredzes stāsti
 
13:10 – 13:40   Darbs komandās: “Mozaīkas metode” – mūsu iekšējie resursi jaunām iespējām!
 
13:40 – 14:10  Pasauli maina maza grupa CITĀDI domājošo. Ko mēs mainīsim?
                          * XXI gadsimta jaunietis – vai saprotam viņu caur kopradi?
                          * mūsdienīga pieeja jaunatnes iesaistei satura veidošanā
                          * „Starta komplekts” organizācijas līdera pozīciju formulēšanai
 
14:10 – 14:40   Darbs komandās: “6-3-5 metode” – risinām aktuālākos NVO jautājumus!
 
14:40 – 15:00  Kafijas pauze
 
15:00 – 15:25   NVO kā iedvesma vietējai kopienai – kā varu stiprināt pozīcijas?
                            * 8 supertendences mūsdienu kopienās
                            * NVO kā iedvesmas avots kopienas jaunām attīstības iespējām 
                            * Ostervaldera pieeja efektīvākai darbības stratēģijas veidošanai
 
15:25 – 15:50  Darbs komandās: „SCAMPER metode” – ideju dažādība risinājumu meklēšanā
 
15:50 – 16:00  NEdarbnīcas izvērtējums un noslēgums
 

 

Starptautiskas konferences apmeklējums Bulgārijā.

 

  22338872 898087843680264 7064131778430801773 o   Šā gada 10. - 13.oktobrī Abulas lauku partnerības pārstāvji Sveta Rozīte, Inguna Peneze un Laila Špate piedalījās starptautiskā konferencē par godu 10 gadu LEADER pieejas īstenošanai Bulgārijā. Trīs dienas ilgajā konferencē Latviju pārstāvēja 4  vietējās rīcības grupas ( Rēzekne, Liepāja, Sēlija un Abula) un LAD un ZM pārstāvji no Latvijas. Pasākumā kopuma piedalījās  vairāk nekā 250 dalībnieku. Pasākums  bija vairāk vērsts uz ES un trešo valstu, tādu kā  Turcija, Maķedonija , Ukraina u.c.,  pieredzes apmaiņu un kopīgu projektu īstenošanu.
Konferences laikā bija iespēja iepazīt citu valstu pieeju LEADER programmas īstenošanā, vietējo rīcības grupu darbību un stratēģiju īstenošanas pieredzi, finansējuma apguvi, kā arī plānotos un īstenotos LEADER projektus.( Igaunija, Čehijas republika, Polija, Francija, Grieķija u.c) 
Pasākumā laikā ALP pārstāvji piedalījās semināros, diskusijās un tematiskos mācību braucienos par LEADER finansējuma apguvi Bulgārijā. 

 Sveta apmeklēja LEADER projektus, kuri īstenoti,  lai popularizētu vietējos produktus lauku teritorijās, savukārt Laila un Inguna apmeklēja LEADER projektus, kuri īstenoti, lai popularizētu tūrismu Bulgārijā.    

Starptautiskās sadarbības platformas laikā tika iepazīti citu valstu VRG sadarbības piedāvājumi un dibināti kontakti ar Bulgārijas LEADER Asociācijas vadību un vietējo rīcības grupu pārstāvjiem, kā arī Polijas un Lietuvas VRG pārstāvjiem. 
 

 

4.kārtā apstiprināto projektu sarindojums.

Abulas lauku partnerības 4.oktobra Pārstāvju sapulcē tika izskatīti un apstiprināti  4.kārtā saņemtie projekta pieteikumi. Rindojums šeit 

Dalība mācību seminārā "VRG kā teritorijas attīstības aģenti un vietējās ekonomikas vides veidošana"

 Š.g. 21. un 22 septembrī “Abulas lauku partnerības” vadītāja Sveta Rozīte piedalījās Latvijas Lauku foruma rīkotajā mācību seminārā, kas notika Iecavas novada "Iecupēs".  Seminārā piedalījās VRG pārstāvji, Lauku atbalsta dienesta (LAD) un ZM pārstāvji. Sarunā par sadarbību LEADER pieejas īstenošanu šobrīd un nākotnē LAD direktore Anna Vītola- Helviga informēja par plānotajām izmaiņām VRG lēmumu pieņemšanā par projektu atbilstību SVVA stratēģijai. 

Vēl arī tika  diskutētas  par šādām tēmām: 
1. LEADER pieejas īstenošanas pieredze -  iedzīvotāju aktivizēšana un ietekme uz teritorijas attīstību, 
2.iesaistīto partneru sadarbība un lēmumu pieņemšanas process VRG , 
3.sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas īstenošanas administratīvā darba un funkciju izpildes aspekti; 
4.uzņēmējdarbības sekmēšana VRG teritorijā. 
 Semināra laikā bija iespēja prezentēt savās teritorijās realizēto LEADER projektu produktus un izstrādājumus. Abulas LP prezentēja SIA  "LKL Nami" un “J-Eklērs” īstenoto kopprojektu, kura rezultātā tika sakārtots iebraucamais ceļš un stāvlaukums  viesu mājai Slīpi un tajā esošajai konditorejai “Kūkotava” un iegādāts traktorītis teritorijas appļaušanai vasarā un sniega tīrīšanai ziemas periodā.   Degustācijai tika sniegti Kūkotavā tapušie Jolantas Eberhardes makarūni.                                               
 Semināra laikā  tika apskatīti LEADER projekti biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” teritorijā: 
1)Biedrība "Kalna svētību kopiena", kas ir garīgās un fiziskās rehabilitācijas vieta atkarībā nonākušiem cilvēkiem, kopš 2010. gada, īstenojot LEADER projektus, atjaunojusi Bruknas muižu un labiekārtojusi tai pieguļošo teritoriju. Šajā plānošanas biedrība pievērsusies jaunam darbības veidam, uzsākot ķiploku pārstrādi.
2) Biedrība “Tehnisko sporta veidu klubs “Pīlādzis”” dibināta 2005.gadā. Izveidots sporta un atpūtas parks “Pīlādžu mototrase”. Dažu gadu laikā ar ELFLA līdzfinansējumu biedrība ir radījusi bāzi masu pasākumu organizēšanai, kas spēj uzņemt līdz 25 000 apmeklētāju un nodrošināt 1000 autostāvvietas. Sporta un atpūtas parks ir kļuvis par vietu kultūras, atpūtas, sporta un citu pasākumu organizēšanai vietējiem iedzīvotājiem un viesiem.

 

4.kārtas kopsavilkums

kopsavilkums 4karta publ

Dalība pasākumā "10 years of LEADER/CLLD implementation in Bulgaria

No Abulas lauku partnerības pasākumā piedalīsies Sveta Rozīte, Inguna Peneze un Laila Špate. 

Pasākuma mērķis: Gūt pieredzi un jaunas idejas vietējas teritorijas attīstīšanai, sadarbības partneru meklēšana  starptautiskajam  projektam, kā arī paaugstināt dalībnieku zināšanas par LEADER aktivitātēm Eiropas Savienībā.

Pasākums tiek finansēts projekta Nr. 16-00-A019.400-000014 “VRG darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” ietvaros. 

 

Amaze Me Leader Somijā 2017

 

AMAZE 5     Šā gada vasarā, laika posmā no 13. līdz 20. augustam, ar LEADER(Somija) atbalstu tika izveidots piedzīvojumu seminārs “Amaze Me Leader”, ar kura palīdzību tika veicināta jaunu cilvēku iesaistīšanās lauku teritoriju attīstībā. Par iedvesmu šim piedzīvojumu semināram tika izmantots populārais TV šovs “Amazing Race”. Semināra mērķis bija pavairot zināšanas par LEADER darbību, vietējo jauniešu iesaistīšana lauku attīstībā un tās uzņēmējdarbībā, kā arī saziņas uzlabošana starp dažādām kultūrām. Semināra darbība šogad noritēja Somijā, Saimaa ezera teritorijā. Dalībniekiem tika izsniegti galapunkti, kuros tos sagaidīja dažādi uzdevumi, kuri bija jāveic komandās.
Smiltenes novadu šajā seminārā Somijā pārstāvēja Niks Raivis Deičmanis(Smiltenes jauniešu dome) un Samanta Sanda Ozoliņa(Vilkmuiža  2011) - abi aktīvi Smiltenes jauniešu domes pārstāvji. Studenti par sniegto iespēju piedalīties šāda veida pasākumā jutās ļoti pagodināti. 
Seminārs noritēja 7 dienu garumā, kuru laikā dalībniekiem ne tikai bija “jāizkāpj no savas komforta zonas”, bet arī jāmācās darboties kā komandai. Kopumā seminārā piedalījās 52 dalībnieki, no kuriem 23 no Latvijas, 2 no Igaunijas, 11 no Skotijas un 16 Somijas pārstāvji. Visi dalībnieki tika iedalīti 15 jauktās grupās (no katras valsts vismaz viens pārstāvis), kuras kopīgi ar īres automašīnām devās organizatoru noteiktajā maršrutā. 
    Dalībniekiem nedēļas sākumā tika dota iespēja iepazīties ar Somijas Nacionālo sporta veidu un Somijas Nacionālā parku. Organizatori  īpaši parūpējās par to, lai dalībnieki izprastu lauku attīstības nepieciešamību mūsdienās, izrādot dažādus vietējos lauku uzņēmumus, kas lieliski attīsta savu biznesu, neskādējot apkārtējai videi. Turpinoties semināram, dalībniekiem tika sniegta iespēja attīstīt savas radošās prasmes dažādās aktivitātēs – ēst gatavošanā, dažādu dabas resursu iepazīšanā, iesaistoties dažādās sporta aktivitātēs, rosinot jaunas biznesa attīstības idejas vietējos Somu uzņēmumos. Dalībnieki iepazinās ar jaunām idejām lauku tūrisma attīstībai, kā arī, kā pareizi veidot mārketinga tiltus no laukiem uz pilsētām.
Kopumā LEADER fonds Somijā atbalsta vairākus simtus vietējo lauku organizācijas un projektus, kas veicina lauku attīstību. Turpmāk LEADER fonds plāno jau nākamo “Amaze Me Leader” piedzīvojumu semināru, kas norisināsies 2018. gadā Skotijā.
Pasākumā piedalījāmies Abulas lauku partnerība projekta "VRG darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" Nr.16-00-A019.400-000014 ietvaros. 
                                                                                Samanta Sanda Ozoliņa

            

Informatīvs seminārs

310717

Projektu konkursa izsludināšana

 Biedrība “Abulas lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu

Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  ietvaros apstiprinātās SVVA Stratēģijas ieviešanai.
 
Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana 07.08.2017. – 07.09.2017.
4. kārtā pieejamais publiskais finansējums 66 331,58  EUR 
 
Projektu  īstenošanas termiņšNo LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu:  
1)ja tiek veikta būvniecība vai teritorijas labiekārtošana – 2 gadi 
2)ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstība” paredzot projektā attiecināmo izmaksu pozīciju “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kuras nepārsniedz 15% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām – 2 gadi
3)pārējiem projektiem – 1 gads
Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju un projektu vērtēšanas metodikuBiedrība “Abulas lauku partnerība”  birojā Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV 4707 
www.lad.gov.lv ; www.abulas.lv 
 
Iesniegt projektus iesniegumus PAPĪRA FORMĀ  - Biedrība “Abulas lauku partnerība”  birojā Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV 4707 – 07.09.2017. līdz 17.00
ELEKTRONISKI - Lauku atbalsta dienesta ( LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā ( EPS)  vai  Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , kurā projekta iesniegumu var iesniegt elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu.
KontaktinformācijaAdministratīvā vadītāja:  Svetlana Rozīte 
Tel.: 28368431 
e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
  
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks šados  Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam  mērķa M2  - Atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, pilsoniskās sabiedrības  un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas  attīstības iniciatīvās  - rīcībās: 
 
Rīcība 2.2. Kultūrvēsturiskā  mantojuma saglabāšana, viena projekta maksimālā attiecināmā izmaksu summa 10 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 30 000, 00 EUR
Rīcība 2.4. Tērpu iegāde amatierkolektīviem un sporta kolektīviem, viena projekta maksimālā attiecināmā izmaksu summa 5000,00 EUR, atbalsta apmērs 32 231,58  EUR
Rīcība 2.5. Apmācību organizēšana, viena projekta maksimālā attiecināmā izmaksu summa 1000,00 EUR, atbalsta apmērs 4 100,00 EUR
 

Citi atbilstošie MK noteikumi 

Veidlapas , skaidrojumi (aktivitāte 5.2.)

Informācijas un pieredzes apmaiņas brauciens uz Lielupes VRG

       25.un 26.maijā 13 Abulas LP  potenciālie un esošie  projektu iesniedzēji devās  2 dienu informācijas un pieredzes apmaiņas braucienā pie vietējās rīcības grupas “Lielupe” LEADER projektu īstenotājiem. Kopā ar smilteniešiem piedalījās ari Rēzeknes VRG projektu iesniedzēji. 

     Liels liels paldies Lielupes VRG vadītājai Līgai Švānbergai par piedāvāto programmu un noorganizēto pasākumu! Dalībnieki guva daudz jaunu ideju un iedvesmu darboties laukos, nebaidīties uzsākt ražošanu un veidot skaistu un jauku vidi ap sevi. 

 
      25.maija rīta pusē mūs sagaida SIA „Ķiploku pasaule” Annas, Olaines novadā saimniece Antra Zeiliņa, kura  ķiploku audzēšanu un pārstrādi uzsāka 2012. gadā Dalbē, Ozolnieku novadā. Pirmais produkts bija marinēti ķiploku ziedi. Šobrīd saimniecībā tiek gatavoti dažādi produkti, kuriem klāt kā obligāta sastāvdaļa tiek pievienots ķiploks -  ķiploku pulveris, čipsi, kā arī dažādi konservi no tomātiem, kabačiem, paprikas un citiem dārzeņiem, kā arī ķiploku karameles.  Kopš 2016.gada jūlija tūristu un interesentu grupas tiek uzņemtas Olaines novada teritorijā, kur uzcelta plaša saimniecības ēka un blakus atrodas ķiploku lauks un siltumnīcas.  
      Pēc tam dodamies uz Jaunlīdumi, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, kur SIA Zekants ražo produktus ar zīmolu Pupuchi. Tas ir  Jelgavas novadā radīts inovatīvs produkts Latvijā – cūku pupu kraukšķi. Produktu autores - māsas Kristīne Ozoliņa un Zanda Ozola uzskata, ka tradicionālais latviešu kultūraugs – cūku pupa – nepamatoti palicis ēnā mūsdienu pārtikas klāstā. Lai to mainītu, ir radīta olbaltumvielām un šķiedrvielām bagāta cūku pupu uzkoda “Pupuchi”. Uzņēmums plāno produktu eksportēt, attīstīt ražošanu un piedāvāt citus jaunus produktus. Iesniegts Leader projekts uzņēmuma darbības attīstībai.

Lasīt tālāk: Informācijas un pieredzes apmaiņas brauciens uz Lielupes VRG

3.kārtas (24.04.17. - 24.05.17.) rezultāti

24.maijā noslēdzās Abulas LP 3.kārtas LEADER projektu iesniegšana.

Tika izsludināti 131763,02 EUR, iesniegti 10 projekti par kopējo summu 124919,13 EUR.

kopsavilkum 3karta

Apakškategorijas

 • Iepirkumi
 • Informācija

   

  INFORMĀCIJA PAR PERSONU DATU APSTRĀDI
   
  Biedrība “Abulas lauku partnerība” (turpmāk – Pārzinis) veicot personu datu apstrādi vienlaikus informē Datu subjektu, ka:
  1.Pārzinis norīkojis personu datu aizsardzības speciālistu (personas datu aizsardzības speciālista apliecība Nr. 388) uzraudzīt un kontrolēt personu datu apstrādi biedrībā. Personu datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .
  2.Datu apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati, kā arī apstrādes juridiskais pamats: 
  a.Datu apstrādes mērķi (nolūks):
  i.personālvadības nodrošināšana;
  ii. saistību tiesību nodrošināšana;
  iii.Sabiedrības informēšana;
  b.Datu apstrādes juridiskais pamats - Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis)  6.punkta 1.daļas:
  a)apakšpunkts - datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
  b)apakšpunkts – ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
  c)apakšpunkts – ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
  e)apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
  3.Datu subjekta personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas – Lauku atbalsta dienests, grāmatvedis, biedrības pilnvarotie projektu vērtētāji un tiesībsargājošās iestādes (VID, DVI u.tml.).
  4.Pārzinis neparedz nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.
  5. Personas dati tiks glabāti Cēsu ielā 9, Blome, Smiltenes novads, atbilstoši likumam, līgumam vai līdz biedrības noteikto nolūku sasniegšanai. 
  6.Datu subjektam pastāv tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, ja tas ir likumiski iespējams un pamatots ar rakstisku iesniegumu;
  7.Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī rakstiski atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegtā piekrišana.
  8.Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.
  9.Personas datu sniegšana ir noteikta saskaņā ar līgumu vai likumu, lai informētu sabiedrību, jo tas ir priekšnosacījums, lai nodrošinātu darījuma, piedāvājuma spēkā esamību. 
  16.Datu subjektam ir pienākums personas datus sniegt, lai nodrošinātu likumā noteiktos pienākumus un noslēgtu darījumu, ja tas nepieciešams. 
  17.Nepastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, kas minēta Regulas 22. panta 1. un 4. punktā. 
   
  Biedrība “Abulas lauku partnerība” Sveta Rozīte
  Kontaktinformācija: 28368431
   

   

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas