KOPSAPULCE

sapulceBiedrības "Abulas lauku partnerība" kopsapulce tiek sasaukta 2015.gada 4.februārī plkst. 13.00 Bērnu un ģimeņu krīzes centra telpās Galdnieku ielā 10b , Smiltenē. 

 

Uz kopsapulci tiek aicināti visi biedrības biedri, kāa rī citi interesenti, kuri vēlās iesasitīties beidrības darbībā un kļūt par tās biedriem. 

 

 

Darba kārtība

1. Valdes priekšsēdētāja ziņojums
2. Finanšu vadītāja ziņojums
3. Revidenta ziņojums
4. Gada pārskata apstiprināšana
5. Pārstāvju sapulces pārvēlēšana
6. Projektu vērtēšanas komisijas pārvēlēšana
7. Darba grupas izveide Vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 sagatavošanai
8. Citi jautājumi

Pēc kopsapulces notiks darba grupa sanāksme vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai.

 

Seminārs mājražotājiem, amatniekiem, lauku tūrisma uzņēmējiem.

 

     Šā gada 14.janvārī plkst.11.00  Blomes pagasta  viesu mājās „Donas”  tiek gaidīti mājražotāji, amatnieki, lauku tūrisma uzņēmēji uz semināru „LEADER projekti atbalstam mājražošanā DSC03444un lauku tūrismā”.
     Par amatniecības un mājražošanas iesaistīšana lauku tūrisma jomā un lauku tūrisma sasaisti ar LEADER pieejas īstenošanu semināra dalībniekiem pastāstīs  Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs" projektu vadītāja, mārketinga eksperte Elīna Kalēja.
    Savukārt viesu mājas „Donas”  īpašniece Ilze Briede pastāstīs par  savu pozitīvo pieredzi lauku tūrisma jomā un mājražošanā. 
     No Rūjienas puses mūs apciemos Iveta Buņķe,  Rūjienas novada lauku attīstības konsultante, kura dalīsies savās zināšanās par zīmolu nozīmi mājražošanā. 
     Semināra programma ŠEIT
     Seminārs interesentiem ir bez dalības maksas. 
Dalībniekiem elektroniskā pieteikšanās  http://www.abulas.lv/lv/aktualitates/registracija-seminaram līdz 12.01.14.
 

 

Priecīgus Ziemassvētkus!

DSC02074

  Lai Ziemassvētku brīnums dod Jums spēku jaunām idejām, skaistiem projektiem un labiem darbiem!

Abulas lauku partnerības konference „LEADER projekti Smiltenes pagastā”

 

     5.decembrī Smiltenes tehnikuma telpās notika Abulas lauku partnerības konference „LEADER projekti Smiltenes pagastā”. Šādas konferences turpmāk paredzētas visos iekļautajos pagastos. To mērķis ir noskaidrot aktivitātes un nepieciešamības, kuras varētu tikt risinātas ar Vietējās attīstības stratēģijai piesaistīto finansējumu nākošajā plānošanas periodā.  
     Biedrības vadītāja Sveta Rozīte pastāstīja par 2009. – 2013.gadu laikā partnerības teritorijā realizētajiem projektiem, kā arī nedaudz iezīmēja turpmākās darbības vadlīnijas. Pateicoties projektu realizētāju aktivitātei, partnerībai izdevies piesaistīt krietni lielāku finanšu summu par sākumā paredzēto (paredzēts 308 914 EUR, realizēti projekti par 459 522 EUR). Smiltenes pagasts ieņem otro vietu pēc Smiltenes pilsētas ar realizētiem 18 projektiem un piesaistīto publisko finansējumu 42 660 EUR.
     Smiltenes pagasta pārstāvji informēja konferences dalībniekus par saviem realizētajiem projektiem. Biedrība „Ekolauks” realizējusi 4 projektus, biedrība „Smiltenes pagasta attīstībai” – 8 projektus. Trīs projektus realizējuši vietējie uzņēmēji. Sakārtoti vairāki vides objekti, iegādāti tērpi pašdarbniekiem, grāmatas lasīšanai. Pagasta teritorijā pa 1 projektu realizējušas arī biedrība „Smiltenei un Latvijai”, biedrība „30 draugi.lv” un Smiltenes novada dome. 
     Pa vakara krēslu devāmies iepazīties ar Kalnamuižā realizētiem projektiem. Priecājāmies par pa pagastu bibliotēkām ceļojošo 960 grāmatu 11 kopām, no kurām viena atrodas Smiltenes pagasta mājā (biedrība „Smiltenei un Latvijai”), iegādātajiem 30 pāriem modernu slēpju ar visu aprīkojumu (biedrība „30 draugi.lv”), iekārtoto sociālās palīdzības un pakalpojumu saņemšanas vietu (Smiltenes novada dome). 
     Kafijas pauzes laikā uz lielām lapām tika uzrakstītas pirmās idejas nākošajiem projektiem.
     Īstu baudījumu guvām pašdarbības kolektīvu koncertā „Ziemas ieskandināšana”. Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sanācēji” un Eiropas deju dejotājas „Smiltesele” izpildīja skaistas dejas jaunajos tērpos, teātra kopa „Trīnis” – divas etīdes, izmantojot iegūto skaņu aparatūru. Koncertu papildināja skanīgās dziedātājas no ansambļa „Undīnes” un kantri dejotājas no Brantiem.
     Vakara noslēgumā pagasta aktīvākie ļaudis ļāvās dejas burvībai ballē. Visu pasākumu vadīja galantais moderators Valdis Šaicāns.                                                                                                                            Maija Miķelsone

Konference "LEADER projekti Smiltenes pagastā".

 

     Lai piesaistītu finansējumu vietējo iedzīvotāju  ideju īstenošanai savā dzīves vidē,  „Abulas lauku partnerībai” ir jāsagatavo jauna vietējās attīstības stratēģija. Stratēģija ir paredzēta, lai veidotu kopienas sociālo, vides un ekonomisko spēku vietējo problēmu risināšanai.
      Veiksmīgākai tās  sagatavošanai svarīgi ir apzināt - kas ir paveikts, kā ir paveikts un ko vēl vajadzētu paveikt. Tādēļ „Abulas lauku partnerības” darbības teritorijā svarīgi ir noskaidrot tās nepieciešamības, kuras varētu tikt risinātas ar vietējās attīstības stratēģijai piesaistītā finansējuma palīdzību.  Lai stratēģija veiksmīgi darbotos, vietējiem iedzīvotājiem pašiem jāuzņemas iniciatīva to vajadzību apzināšanai, kuras būtu iespējams  risināt kopā. 
     Tādēļ „Abulas lauku partnerība” plāno vairākus pasākumus, lai pēc iespējas vairāk apzinātu tās iedzīvotāju vajadzības, kuras varētu tikt risinātas ar LEADER pasākuma programmas palīdzību. Šie pasākumi tiks organizēti līdz nākoša gada jūlijam, aptverot visus novada pagastus.
     Pirmais pasākums plānojās šā gada 5.decembrī Smiltenes pagastā plkst. 16.00  Smiltenes tehnikuma vecajā sporta zālē. Aicināti visi interesenti uz konferenci „LEADER  projekti Smiltenes pagastā”, kuras laikā iepazīsimies ar īstenotajiem projektiem Smiltenes pagastā, kā arī kopīgi apzināsim iespējas un izaicinājumus LEADER pieejas īstenošanai 2015-2020.gadā Smiltenes pagastā. Konferences noslēgumā Smiltenes pagasta  kolektīvi sniegs koncertu „Ziemas ieskandināšana”. 
                Konferences programma šeit:
 
     Nākošai pasākums plānojās 2015.gada 14.janvārī viesu mājā Donas (Blomes pagasts), kurā aicināti Smiltenes novada mājražotāji, lauku tūrisma uzņēmēji un amatnieki. Kopīgi pārrunāsim paveikto, stāstīsim par savu pieredzi un uzklausīsim citu pieredzi, kā arī apkoposim tās idejas uzņēmējdarbības attīstībai Smiltenes novadā, kurām atbalstu būs iespēja gūt īstenojot vietējo attīstības stratēģiju. 
 

 

Izsludināta cenu aptauja

 

Video sižetu uzņemšanai, sagatavošanai un pārraides nodrošināšanai.videokamera
 
Biedrība "Abulas lauku partnerība", īstenojot  Vietējās attīstības stratēģiju, savā darbības teritorijā ir apstiprinājusi vairāk kā 110 projektus no ELFLA fonda. Lai popularizētu projektus, ir nolemts izveidot video raidījumus, kuros  popularizēt labākās projektu idejas, to pieejamību iedzīvotājiem. 
Tiek izsludināta cenu aptauja 3  raidījumu  izveidei, katrā pa 3 sižetiem, lai tiktu aptverta visa Abulas LP darbības teritorija. Izpildītājam ir jānodrošina video raidījuma pārraidīšana Latvijas nacionālajā apraidē reģionālo televīziju kanālā Re: TV. 
Biedrības „Abulas lauku partnerība” darbības teritorija – Palsmanes, Variņu, Bilskas, Blomes, Smiltenes, Brantu, Launkalnes pagasti un Smiltenes pilsēta. 
Cenu aptaujas tehniskā specifikācija šeit
Piedāvājums jāiesniedz līdz 4.jūlija plkst.12.00 e-pastā Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

10.kārtas projektu konkursa rezultāti

 

     Abulas lauku partnerībai šā gada sākumā tika papildus piedalīts finansējums (21 635,74 EUR) pasākumam „Vietējās attīstības stratēģijas”. Lai apgūtu šo finansējumu, vietējās rīcības grupas varēja sludināt jaunu kārtu projekta konkursā vai arī piedalīt iepriekšējā kārtā „aiz svītras„ palikušajiem projektiem.  Abulas LP nolēma izsludināt projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros. 
     Projektu iesniegumu pieņemšana notika no 2014. gada 28. marta līdz 28.aprīlim.
 
     Projekti tika iesniegti šadās rīcībās: 
          1) 2.4.Rīcība: „Vietējo iedzīvotāju aktīvai atpūtai piemērotas infrastruktūras izveidošana” Pieejamais atbalsta apmērs - 21 932,16 EUR. Tika iesniegti 14 projekti par kopējo publisko finansējumu 29 400.01 EUR. Iesniegto projektu idejas ļoti dažadas – tērpi pašdarbnieku kolektīviem, aprīkojumi dažadu sportu aktivitātēm, aprīkojumi bērniem brīvā laika dažādošanai, aprīkojumi un telpu pielāgošana iedzīvotāju brīvā laika dažadošanai.  
 
          2) 3.1. Rīcība:  „Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde, pirmapstrāde mājas apstākļos”. Pieejamais atbalsta apmērs  - 15 879,43  EUR. Tika iesniegti 6 projekti par kopējo publisko finansējumu 21 641, 25 EUR.  Projektus iesniedza gan zemnieku saimniecības un  uzņēmumi, kuri jau darbojās, gan arī fiziskas personas, kuras tikai plāno uzsākt lauksaimniecisko ražošanu.. Idejas projektos ir gan iestādīt augļu un ogu dārzus, gan paplašināt  mājražošanas iespējas savās saimniecībās un uzņēmumos. 
 
     Projektiem Abulas lauku partnerībā līdz 28.maijam tiks vērtēta to atbilstība Vietējās attīstības stratēģijai, pēc tam visi projekti tiek iesniegti reģionālajā LAD Valmierā tālākai to izvērtēšanai un lēmuma par atbalsta piešķiršanu pieņemšanai. 
 
 
 

 

Cenu aptaujas rezultāti pētījuma veikšanai.

 

     Biedrība „Abulas lauku partnerība” tika izsludinājusi cenu aptauju pētījuma „Abulas lauku partnerības vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējums, devums darbības teritorijas attīstībai - secinājumi un priekšlikumi” veikšanai. 
     Sludinājums par cenu aptauju tika publicēts biedrības mājas lapā www.abulas.lv, kā arī izsūtīts e-pastos 3 potenciālajiem pētījuma pakalpojuma veicējiem. 
     Interesi par pakalpojumu izrādīja vairāki pretendenti, taču līdz 2014.gada 13.martam pieteicās 3 pretendenti. Rezultātu apkopojums šeit:
     Izvērtējot pretendentu piedāvājumus par zemāko cenas piedāvājumu, pētījuma pakalpojuma veikšanai tika izvēlēts SIA „Omnia Pro”.  Piedāvājums šeit: 
   lupa No 31.03.14. līdz 27.06.14. SIA „Omnia Pro” veiks biedrības „Abulas lauku partnerība” darbības teritorijā pētījumu „Abulas lauku partnerības vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējums, devums darbības teritorijas attīstībai - secinājumi un priekšlikumi”
 

 

10.kārtas projektu konkurss

 

     Biedrība „Abulas lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas”.  
Projektu iesniegumu pieņemšana  no  2014.gada 28.marta  līdz 28.aprīlim 
10. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir  37 811,59  EUR 
Projektu iesniegumu pieņemšana šadās rīcībās: 
     1) 2.4.Rīcība: „Vietējo iedzīvotāju aktīvai atpūtai piemērotas infrastruktūras izveidošana” 
Pieejamais atbalsta apmērs 21 932,16 EUR 
Maksimāli attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 3000,00 EUR 
     2) 3.1. Rīcība:  „Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde, pirmapstrāde mājas apstākļos” 
Pieejamais atbalsta apmērs 15 879,43  EUR. 
Maksimāli attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 28 457,00 EUR
     Individuālas konsultācijas projektu pieteikumu sagatavošanai var saņemt „Abulas lauku partnerība” birojā Cēsu ielā 9. Blomē, otrdienās  un ceturtdienās no  plkst. 9.00-15.00, iepriekš saskaņojot konsultāciju laiku tel. 28368431
     Lai gūtu precīzāku informāciju par 10.kārtas projektiem, Abulas LP aicina interesentus uz informatīvu semināri 2014.gada 27.martā plkst.13.00   Smiltenē, Galdnieku ielā 10b Bērnu un ģimeņu krīzes centrā. (lūgums iepriekš pieteikties, tel. 28368431)
Izsludinātā projektu konkursa sludinājums Izsludinātie konkursi

 

Izsludināta cenu aptauja pētījumam

      „Abulas lauku partnerība” izsludina cenu aptauju pētījumam „Abulas lauku partnerības vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējums, devums darbības teritorijas attīstībai - secinājumi un priekšlikumi”

     Pētījuma mērķis:   Iegūt pārskatāmu informācijas apkopojumu ar secinājumiem un priekšlikumiem par biedrības „Abulas lauku partnerība” vietējās attīstības stratēģijas ieviešanu tās darbības teritorijā, īstenojot ELFLA (Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam) pasākumu "Vietējās attīstības stratēģijas". 
     Uzdevums: Veikt teritorijas iedzīvotāju un projektu īstenotāju aptaujas un padziļinātās intervijas atbilstoši mērķgrupām, organizēt fokusgrupu diskusijas stratēģijas darbības teritorijā, apzinot vietējo iedzīvotāju vajadzības un stratēģijas ieguvumu novērtējumu, iekļaujot izpētē Variņu, Palsmanes, Bilskas, Smiltenes, Brantu, Blomes, Launkalnes pagastu teritorijas un Smiltenes pilsētu. Noteikt, kādas izmaiņas un ieguvumi sasniegti, ieviešot LEADER projektus, kāda ir to ilgtspēja. Priekšlikumi un ieteikumi nākošās vietējas attīstības stratēģijas sagatavošanai.
 
Pasūtījuma tehniskā  specifikācija ŠEIT
 
Piedāvājums  pakalpojuma veikšanai jāiesniedz līdz 2014.gada 13.martam
Paredzamais pasūtījuma līguma izpildes termiņš: 2014.gada 1.jūlijs
Sīkāka informācija Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , tel. 28368431 Sveta Rozīte
 

 

Abulas lauku partnerības kopsapulce

     Biedrības "Abulas lauku partnerība"  kopsapulce tiek sasaukta 2014.gada 8.martā. Tā notiks Palsmanes kultūras nama mazajā zāle plkst.16.00ALP
     Uz kopsapulci aicināti visi biedrības biedri kā arī citi interesenti, kuriem ir interese par biedrības darbību un ir vēlme kļut par biedrības biedru.  
     Kopsapulces laikā biedrības valde un finanšu vadītāja informēs biedrus par paveikto 2013.gadā un biedrības finanšu stāvokli, tiks pārvēlēta valde un revizijas pārstāvis. 
     Debašu laikā Abulas lauku partnerība pastāstīs par plānoto projektu konkursu un aktivitātēm nākotnē.

     Pēc tam plkst.18.00  visi aicināti uz Jāna Paukštello koncertu Palsmanes kultūras namā. Ieejas maksa 3 EUR 

     Kopsapulces programma

Izstāde Blomē

Blomes bibliotēkā  no 
2013. gada 7. decembra līdz 2014. gada 14.februārim
atvērta izstāde „Senatne caur mūsdienu acīm Mēru muižā” 30
 
     Par nozīmīgu notikumu biedrība „Abulas lauku partnerība” var uzskatīt  pirmo starptautisko projektu „Ceļojošā mākslas izstāde starp Baltijas valstīm”, kura laikā tapamobilā izstāde „Senatne caur mūsdienu acīm Mēru muižā”.
     Projekta vīzijas autore, koordinatore Maira Kupriša šajā izstādē par redzamajiem darbiem saka, ka tā ir gleznu sērija par Smiltenes novada muzeju „Mēru muiža”. Gleznas tapa 2013. gada vasarā pēc saulgriežiem. 
     21.gs gleznojot muižu ar akrila krāsām ir jūtama 19.gs. neorenesanses stila nozīmīgums. Vērojot gleznu sēriju mums atkal parādās  kopaina par muižas vienoto ansambli - dižciltīgie koki, stallis, gleznieciskie silueti, dāmas u.c. ansambļa elementiem. 
     Līdz šim neviens nav gleznojis Mēru muižu.  Mākslinieki amatieri pedagogu  V. Balodes no Smiltenes, D. Pelšes un A. Rubenes no Rīgas vadībā uzdrošinājās gleznot Mēru muižu. Mēs zinām, ka lielākajai daļai populāro mākslinieku pirmie darbi ir visvērtīgākie un pieprasītākie. 
     Septiņi mākslinieki amatieri no Latvijas: Ira Ērmane, Vija Meistere, Vaida Janaus, Māris Apinis, Daina Āboliņa- Martīni, Aija Bērziņa un Laura Brikmane; septiņi no Lietuvas: Emīlija Bučienē, Grita Gruzdaite, Sandra Sičiūnienē, Birutē Stepanovičienē, Morta Spalvitē, Dalia Sakalauskienē un Vilma Sendraukienē. 
     Mākslinieki aicina pašu skatītāju ar mūsdienu redzējumu ieraudzīt neorenesanses stilu, un  tam piešķirot tālaika paplašinājumu, mirdzumu un nozīmīgumu.
     Abulas lauku partnerība lepojas  ar izveidoto mobilo izstādi „Senatne caur mūsdienu acīm”, kura ceļo pa visu Latviju. Ir pierādījies, ka ar šo  izstādi  ir piesaistīts arvien
vairāk jaunu apmeklētāju Mēru muižai.
     Ar šo konkrēto izstādi Blomē vēlamies popularizēt šī projekta dalībniekci Vaidu Janaus no Blomes pagasta.

Starptautiskais projekts ir pabeigts

     Ir noslēdzies biedrībai  „Abulas lauku partnerība” un Vietējai  rīcības grupai no Mažeikiem (Lietuva) „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė” kopīgais starptautiskais projekts  „Ceļojošā mākslasizstade izstāde starp Baltijas valstīm” (Projekta Nr. 11-00-L421102-000003). 
      Ar šo projektu vēlējāmies  izcelt gaismā tos māksliniekus, kuriem, iespējams, nepietiek savu līdzekļu, lai rīkotu izstādi, kā arī veicinātu vietējo mākslinieku amatieru atpazīstamību novadā, Latvijā un Lietuvā. Vienlaikus tā bija iespēja atklāt jaunas prasmes un talantus māksliniekiem, kuri savu talantu gleznošanā līdz šim nespēja  iznest lielākai publikas aplūkošanai.  
      Projekta ietvaros abās valstīs tiks rīkota radošā nometne, kuras mērķauditorija bija mākslinieki – amatieri. Katrā valstī 6 dienu laikā nometnes dalībnieki piedalījās  radošajā mākslas darbnīcā - plenērā. Nometnes programmā notika dažādas izglītojošas lekcijas un apmācības, kā arī profesionālu pedagogu vadībā visi dalībnieki pilnveidoja savas mākslinieciskās iemaņas.
      Latvijā projekta  aktivitātes norisinājās Mēru muiža no 28.06.- 03.07.2013.Kā veicās, varam redzēt   fotogalerijā "Starptautiskā mākslas nometne Mēru muižā"
      Nometnes laikā tapa glezniecības darbi, kurus varat apskatīt fotogalerijā "Straptautiskās mākslas nometnes darbi". Šie darbi   paliks Mēru muižas īpašumā. Lai šo mākslinieku darbus turpinātu popularizēt, tika izveidots  kalendārs 2014.gadam.  
      Savukārt Lietuvā no  16.08.-21.08.2013. Lietuviešu partneri Plinkšai muižā organizē šajā  projektā paredzēto otro mākslas nometni.  Kopā  12  projekta dalībnieki no Latvijas un Lietuvas gleznoja, dalījās  pieredzē, uzklausīja   Lietuviešu mākslas pedagogu ieteikumus savu prasmju pilnveidošanai. Rezultātā tapa jauni darbi, kuri palika Lietuvā priecēt vietējos iedzīvotājus. Kā veicās Lietuvā, varam redzēt fotogalerijā "Mākslas nometne Plinkšai muižā Lietuvā"
      Lai pabeigtu projektu līdz galam, kopīgi ar Lietuvas partneri vienojāmies vēl par vienu kopīgu aktivitāti. Šoreiz nometnes dalībnieki no Latvijas ar šeit tapušajām savām un Lietuviešu  gleznām devās uz Renavas  muižu Mažeiku apriņķī kopīgas izstādes izveidošanai un projekta ieguvumu apkopošanai. Kā veicās Renavā varat apskatīt fotogalerijā "Starptautiskā projekta noslēgums Renavas muižā Lietuvā"

Starptautiskais projekts „Ceļojošā mākslas izstāde starp Baltijas valstīm” turpinās

     Biedrībai  „Abulas lauku partnerība” turpinās starptautiskais projekts „Ceļojošā mākslas izstāde starp Baltijas valstīm”. Šorīt, 16.augustā  6 mākslinieki – amatieri no Smiltenes novada Aija Bērziņa, Ira Ērmane, Māris Apīnis, Vaida Janaus, Vija Meistere, Inese Bediķe  un projekta vadītāja Maira Kupriša devās uz Mažeikiem Lietuvā.  Starptautiskā projekta partneri „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė” Plinkšai muižā organizē šajā  projektā paredzēto otro mākslas nometni.  Līdz 21.augustam kopā 12  projekta dalībnieki no Latvijas un Lietuvas gleznos, dalīsies pieredzē, uzklausīs   Lietuviešu mākslas pedagogu ieteikumus savu prasmju pilnveidošanai.

9.kārta - mājražotājiem un lauksaimniekiem

Abulas lauku partnerība  izsludina projektu pieņemšanu atbalstam mājražotājiem un lauku saimniecībām.
 
2013.gada 12.jūlijā Abulas lauku partnerība izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu 1 rīcībā – „Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde, pirmapstrāde mājas apstākļos”. 
Projektus, kuru mērķis ir veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspēju (lauku saimniecību modernizācija) var iesniegt lauksaimniecības uzņēmumi, zemnieku saimniecības, piemājas saimniecības vai arī fiziskas personas, kuras plāno nodibināties (kļūt par saimnieciskās darbības veicējiem). 
Savukārt, ja projekta mērķis ir veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem (lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana),  atbalstu var gūt juridiskas vai fiziskas personas, kas ir PVD registrēti pārtikas uzņēmumi (vai tikai plāno tādi būt), kuri darbības sfēra ir lauksaimniecības produktu pārstrāde mājas apstākļos.. 
Šobrīd atlikušais finansējums šajā rīcībā 13 235.22 LVL. Maksimāli attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 20 000.00 Ls
Projektu pieteikumu pieņemšana notiks  no 12.augusta līdz 12.septembrim
Individuālas konsultācijas var saņemt Abulas lauku partnerības birojā Cēsu ielā 9. Blomē, no 12.augusta pirmdienās un trešdienās plkst. 9.00-15.00, iepriekš saskaņojot konsultāciju laiku tel. 28368431
Sīkāka informācija par 9.kārtu: Izsludinātie konkursi
 
 

Radošā mākslas nometne

   Kopīgi ar  Vietējo  rīcības grupu no Mažeikiem (Lietuva),  Abulas lauku partnerība 28. jūnijā  uzsāka Starptautiskā projekta  (Projekta Nr. 11-00-L421102-000003)  „Ceļojošā mākslas izstāde starp Baltijas valstīm” aktivitātes Latvijā.  Mērķauditorija ir mākslinieki – amatieri,kuri profesionālu pedagogu vadībā pilnveidos savas mākslinieciskās iemaņas. Ar projekta starpniecību gaismā  tiks izcelti vietējie mākslinieki, kā arī veicinātu vietējo mākslinieku amatieru atpazīstamību visā Baltijā. Šī vienlaikus ir iespēja arī atklāt jaunus mākslinieku talantus.

     Radošas nometnes ietvaros 2.jūlijā plkst.16.00 Smiltenes novada muzeja ēkā Mēru muižā tiks atklāta radošas nometnes dalībnieku izstāde. Darbi ar Akrila krāsām top atšķirīgi. Mākslas darbos Mēru muiža kļūst vērienīgi spilgta un krāsaina kā senatnē.
Tādēļ projekta sadarbības partneri -  Abulas lauku partnerība un Smiltenes Mākslas skolas apsola, ka apmeklējot šo izstādi, Jūs gūsiet neaizmirstamus un iespaidīgus emociju mirkļus, kuri paliks ilgi, jo ilgi atmiņā. 
     Izstāde Mēru muižā būs apskatāma līdz pat 2.augustam. Afiša.

Starptautiskais projekts „Ceļojošā mākslas izstāde starp Baltijas valstīm”.

     Pavisam drīz š.g. jūnija beigās no 28.06-03.07.2013 novada muzeja telpās „ Mēru muiža” notiks starptautiskā  projekta nometne  „Ceļojošā mākslas nometne starp Baltijas valstīm” . Radošās mākslas nometnē piedalīsies divas valstis- Latvija un Lietuva.  Nometni organizē biedrība  „Abulas lauku partnerība” (ALP), kura uzvarēja "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbības " rīcības programmas pasākuma konkursā.  ALP šo projektu palīdz realizēt sadarbībā ar  Smiltenes Mākslas skolu. 
     Vislielākais uzsvars tiks likts uz māksliniekiem amatieriem.  Pavisam projektā piedalīsies 12 dalībnieki, no katras valsts pa 6. Radošo nometni vadīs profesionāli mākslas pedagogi- V. Balode no Smiltenes Mākslas skolas un pensionētā mākslas pasniedzēja D. Pelše no  Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas.  Radošās nometnes tēma „Senatne caur mūsdienu acīm” (skat. programmu).  Taps jaunas gleznas, kurās katrs mākslinieks ar savu redzējumu gleznos Smiltenes novada muzeja ēku „Mēru muiža”. Tā būs viena no iespējām kā reklamēt savu novadu, novadu muzeju ne tikai Latvijā , bet visā Eiropā. 
     Mēs sakām lielu paldies tiem dalībniekiem, kas ir jau pieteikušies. Ar šī raksta palīdzību vēlreiz īpaši uzrunājam māksliniekus amatierus.  Nepalaid garām vienreizēju iespēju, vēl ir iespēja pieteikties,  gaidām atsaucību.  Ieskaties biedrības www.abulas.lv    mājas lapā, aizpildi anketu un atsūti to līdz 20 .jūnijam.  
 
Sagatavoja biedrības „Abulas lauku partnerība”
Starptautiskā projekta vadītāja
M. Kupriša

8. projektu kārta noslēgusies

            15.maijs Abulas lauku partnerībā bija pēdējā diena, kad varēja iesniegt  8.kārtas projektu pieteikumus. Projektu kārtai kopā atvēlētais finansējums bija 76 883.31  Ls. No tiem 60605.06 Ls tika novirzīti atbalstam vietējo iedzīvotāju aktivitāšu dažādošanas nodrošināšanai un 16 278.25 Ls – atbalstam lauku saimniecībām un mājražotājiem.
            Rezultātā tika saņemti 30 projektu pieteikumi par kopējo summu 129 530 Ls, no kuriem publiskasi finasējums no ELFLA fonda sastāda  120 958 Ls  rīcībā, kurā atbalstu var gūt vietējo iedzīvotāju aktivitāšu dažādošanai. 
            Rīcībā, kurā atbalstu var gūt lauku saimniecības un mājražotāji, tika iesniegti tikai 3 projekti par kopējo summu 8916 Ls, no kura publiskais finansējums 4107 Ls. 
            Kopsavilkums par 8.kārtā izvērtētajiem projektiem

Starptautiskais projekts „Ceļojošā mākslas izstāde starp Baltijas valstīm”.

     Biedrībai  „Abulas lauku partnerība”un Vietējai  rīcības grupai no Mažeikiem (Lietuva)  ir apstiprināts starptautiskais projekts    „Ceļojošā mākslas izstāde starp Baltijas valstīm” (Projekta Nr. 11-00-L421102-000003). 
     Biedrība ar projekta starpniecību vēlas izcelt gaismā tos māksliniekus, kuriem, iespējams, nepietiek savu līdzekļu, lai rīkotu izstādi, kā arī veicinātu vietējo mākslinieku amatieru atpazīstamību visāBaltijā. Šī vienlaikus ir iespēja arī atklāt jaunus mākslinieku talantus, tāpēc aicina interesentus būt atsaucīgiem.
     Līdz ar to Abulas LP izsludina konkursu dalībnieku atlasei starptautiskajā projektā  „Ceļojošā mākslas izstāde starp Baltijas valstīm” 
     Projekta mērķa grupa: mākslinieki –amatieri
Kā pieteikties? 
Interesentiem ir jāaizpilda konkursa veidlapa, kas atrodas šeit
Aizpildīta veidlapa līdz 15. maijam pa pastu jānosūta uz adresi:  
     Abulas lauku partnerība 
     Cēsu iela 9, 
     Blomes pagasts, 
     Smiltenes novads, LV – 4707 ar norādi “Konkursam”
Pieteikšanās  projektam: no 15.04.13. - 15.05.13.
 
     Starptautiskā projekta mērķis ir attīstīt Smiltenes un Mažeiku teritorijas vietējo iedzīvotāju sadarbību caur mākslu, tādejādi popularizējot Smiltenes novadu , Smiltenes novada muzeju „Mēru muiža”  pasaulē.
Projekta galvenā nepieciešamība:
-izcelt gaismā mākslinieku, kam nepietiek savu līdzekļu, lai rīkotu savu izstādi;
-māksliniekam amatierim dot iespēju kļūt atpazīstamam ne tikai vietējā teritorijā, bet visā Baltijā un ES;
-sabiedrībai atklāt jaunus mākslinieku talantus.
Projekta ietvaros tiks rīkota radošā nometne, kuras mērķauditorija ir mākslinieks – amatieris. Katrā valstī 6 dienu nometnes dalībnieki (no katras valsts seši)  piedalīsies radošajā darbnīcā - plenērā. Programmā tiks piedāvātas dažādas izglītojošas lekcijas, semināri un profesionālu pedagogu vadībā pilnveidos savas mākslinieciskās iemaņas. Būs iespēja gleznot dažādos stilos. Noslēgumā gan Latvijā, gan Lietuvā būs izstāde un  kalendārs nākošajam gadam ar uzgleznotajiem darbiem. 
 
Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks:
Latvijā no 28.06.- 03.07.2013. 
Lietuvā no 16.08.-21.08.2013.
Kontakttālrunis  sīkākai informācijai: 29242169 (Maira)

Informatīvs seminārs

15.martā Abulas lauku partnerība, veicot grozījumus stratēģijā,  izsludināja 8.kārtu ELFLA projektu pietiekumu pieņemšanai. 
Projektu pieteikumu pieņemšama no 15.aprīļa līdz 15.maijam.  
Projektu kārtai kopā atvēlētais finansējums ir 76 883.31  Ls. 
No tiem 60605.06 Ls novirzīti atbalstam vietējo iedzīvotāju aktivitāšu dažādošanas nodrošināšanai un 16 278.25 Ls – atbalstam lauku saimniecībām un mājražotājiem. 
Lai gūtu precīzāku informāciju par 8.kārtas projektiem, Abulas LP aicina potenciālos projektu iesniedzējus  uz informatīvu semināri 2013.gada 9. aprīlī plkst. 11.00 Smiltenē, Galdnieku ielā 10b „Bērnu un ģimeņu krīzes centrā”. (lūgums iepriekš pieteikties, tel. 28368431)

Ciemos pie lietuviešu kolēģiem Mažeiķos

     No Mažeiķu ( Lietuva) Vietējās rīcības grupas „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės” saņēmām uzaicinājumu piedalīties starptautiskā  konferencē «Implementation of LEADER method in Mažeikiai region municipality: expierence and future prospect».( LEADER ieviešanas metodes Mažeiku regionā: pieredze un iespējas nākotnē.) 
     No Abulas lauku partnerības 10 dalībnieki 15.martā devās uz Mažeiku regiona Renavas muižu, lai iepazītos ar LEADER projektu ieviešanu Mažeiķos, kā arī stāstītu par savu pieredzi projektu ieviešanā Smiltenes novadā. 
     Konferences laikā pieredzē dalījās lietuviešu nevalstiskās organizācijas, pašvaldību pārstāvji un uzņēmēji, kuri īstenojuši dažadus LEADER  projektus. Par iespējām lauku attīstībā Lietuvā nākošajā  periodā informēja Lietuvas lauksaimniecības ministrijas pāsrtāvji.  
     Ar interesi iepazināmies ar Renavas muižas kompleksu, kurā arī tik īstenots LEADER projekts kultūras mantojuma saglabāšanai. 
Pēcpusdienā, piedaloties darba grupā, tika pārrunāti jautājumi par kopīgo starptautisko projektu „Ceļojošā mākslas izstāde starp Baltijas valstīm”, kura aktivitātes Latvijā tiks uzsāktas jau 28.jūnijā, kā arī pārrunātas tēmas un idejas nākošajiem kopīgajiem sadarbības projektiem. 
     Pēc darba grupu rezultātu apkopojuma, konferences dalībniekus priecēja vietējā folkloras grupa ar jaukām lietuviešu tautas dziesmām un dejām. 
     16.martā kopīgi ar lietuviešiem devāmies apskatīt viņu īstenotos projektus Auksodē – saieta namu ciema iedzīvotājiem, Laižuvē – kultūras centru un saieta namu, Daubiškia -  stadionu  un Tirkšliai- bērnudārzu. Mājās pārvedām dauz un dažadu ideju projektiem, kurus realizēt savā novadā. 

Paziņojums

Biedrības „Abulas lauku partnerība ” paziņojums
Biedrība „Abulas lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. 
Projektu iesniegumu pieņemšana - 2013.gada 15.aprīļa  līdz 15.maijam 
8. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir  76883.31  Ls.
Projekta iesniegumus papīra formātā iesniegt biedrības „Abulas lauku partnerība” birojā, Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads. 
Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu „Elektronisko dokumentu likumā” noteiktā kārtībā, iesniedz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks  Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam šados pasākumos: 
1) 4. ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā”: 
 
6.2.Aktivitāte: „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro-grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
 
2.4.Rīcība: „Vietējo iedzīvotāju aktīvai atpūtai piemērotas infrastruktūras izveidošana” 
Pieejamais atbalsta apmērs 60605.06 Ls
Maksimāli attiecināmo izmaksu summa vienam projektam Ls 5000.00 Ls
 
2) 4. ass 411. pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”: 
 
3.1. aktivitātē: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana; 
un 
3.2.Aktivitāte: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.
 
 
3.1. Rīcība:  „Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde, pirmapstrāde mājas apstākļos” 
Pieejamais atbalsta apmērs 16278.25 Ls
Maksimāli attiecināmo izmaksu summa vienam projektam Ls 5000.00 Ls
 
 
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:
               1. Biedrības „Abulas lauku partnerība ” birojā Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads, kontaktpersona Sveta Rozīte, tel. 28368431; apmeklētāju pieņemšanas dienas  pirmdienas un trešdienas 9.00-15.00. Individuālas konsultācijas saskaņot telefoniski.
               2. interneta resursos www.abulas.lv
               3. Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv  
Projektu atbalsta saņemšanas nosacījumi atrunāti Ministru kabineta noteikumos Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””.
            Pilns sludinājuma teksts

Apakškategorijas

 • Iepirkumi
 • Informācija

   

  INFORMĀCIJA PAR PERSONU DATU APSTRĀDI
   
  Biedrība “Abulas lauku partnerība” (turpmāk – Pārzinis) veicot personu datu apstrādi vienlaikus informē Datu subjektu, ka:
  1.Pārzinis norīkojis personu datu aizsardzības speciālistu (personas datu aizsardzības speciālista apliecība Nr. 388) uzraudzīt un kontrolēt personu datu apstrādi biedrībā. Personu datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .
  2.Datu apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati, kā arī apstrādes juridiskais pamats: 
  a.Datu apstrādes mērķi (nolūks):
  i.personālvadības nodrošināšana;
  ii. saistību tiesību nodrošināšana;
  iii.Sabiedrības informēšana;
  b.Datu apstrādes juridiskais pamats - Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis)  6.punkta 1.daļas:
  a)apakšpunkts - datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
  b)apakšpunkts – ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
  c)apakšpunkts – ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
  e)apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
  3.Datu subjekta personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas – Lauku atbalsta dienests, grāmatvedis, biedrības pilnvarotie projektu vērtētāji un tiesībsargājošās iestādes (VID, DVI u.tml.).
  4.Pārzinis neparedz nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.
  5. Personas dati tiks glabāti Cēsu ielā 9, Blome, Smiltenes novads, atbilstoši likumam, līgumam vai līdz biedrības noteikto nolūku sasniegšanai. 
  6.Datu subjektam pastāv tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, ja tas ir likumiski iespējams un pamatots ar rakstisku iesniegumu;
  7.Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī rakstiski atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegtā piekrišana.
  8.Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.
  9.Personas datu sniegšana ir noteikta saskaņā ar līgumu vai likumu, lai informētu sabiedrību, jo tas ir priekšnosacījums, lai nodrošinātu darījuma, piedāvājuma spēkā esamību. 
  16.Datu subjektam ir pienākums personas datus sniegt, lai nodrošinātu likumā noteiktos pienākumus un noslēgtu darījumu, ja tas nepieciešams. 
  17.Nepastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, kas minēta Regulas 22. panta 1. un 4. punktā. 
   
  Biedrība “Abulas lauku partnerība” Sveta Rozīte
  Kontaktinformācija: 28368431
   

   

Sadarbības partneri

laukutikls

Gerbonis Smiltenes novads-02

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

LOGO-JOSLA