Cenu aptaujas rezultāti pētījuma veikšanai.

 

     Biedrība „Abulas lauku partnerība” tika izsludinājusi cenu aptauju pētījuma „Abulas lauku partnerības vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējums, devums darbības teritorijas attīstībai - secinājumi un priekšlikumi” veikšanai. 
     Sludinājums par cenu aptauju tika publicēts biedrības mājas lapā www.abulas.lv, kā arī izsūtīts e-pastos 3 potenciālajiem pētījuma pakalpojuma veicējiem. 
     Interesi par pakalpojumu izrādīja vairāki pretendenti, taču līdz 2014.gada 13.martam pieteicās 3 pretendenti. Rezultātu apkopojums šeit:
     Izvērtējot pretendentu piedāvājumus par zemāko cenas piedāvājumu, pētījuma pakalpojuma veikšanai tika izvēlēts SIA „Omnia Pro”.  Piedāvājums šeit: 
   lupa No 31.03.14. līdz 27.06.14. SIA „Omnia Pro” veiks biedrības „Abulas lauku partnerība” darbības teritorijā pētījumu „Abulas lauku partnerības vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējums, devums darbības teritorijas attīstībai - secinājumi un priekšlikumi”
 

 

10.kārtas projektu konkurss

 

     Biedrība „Abulas lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas”.  
Projektu iesniegumu pieņemšana  no  2014.gada 28.marta  līdz 28.aprīlim 
10. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir  37 811,59  EUR 
Projektu iesniegumu pieņemšana šadās rīcībās: 
     1) 2.4.Rīcība: „Vietējo iedzīvotāju aktīvai atpūtai piemērotas infrastruktūras izveidošana” 
Pieejamais atbalsta apmērs 21 932,16 EUR 
Maksimāli attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 3000,00 EUR 
     2) 3.1. Rīcība:  „Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde, pirmapstrāde mājas apstākļos” 
Pieejamais atbalsta apmērs 15 879,43  EUR. 
Maksimāli attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 28 457,00 EUR
     Individuālas konsultācijas projektu pieteikumu sagatavošanai var saņemt „Abulas lauku partnerība” birojā Cēsu ielā 9. Blomē, otrdienās  un ceturtdienās no  plkst. 9.00-15.00, iepriekš saskaņojot konsultāciju laiku tel. 28368431
     Lai gūtu precīzāku informāciju par 10.kārtas projektiem, Abulas LP aicina interesentus uz informatīvu semināri 2014.gada 27.martā plkst.13.00   Smiltenē, Galdnieku ielā 10b Bērnu un ģimeņu krīzes centrā. (lūgums iepriekš pieteikties, tel. 28368431)
Izsludinātā projektu konkursa sludinājums Izsludinātie konkursi

 

Izsludināta cenu aptauja pētījumam

      „Abulas lauku partnerība” izsludina cenu aptauju pētījumam „Abulas lauku partnerības vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējums, devums darbības teritorijas attīstībai - secinājumi un priekšlikumi”

     Pētījuma mērķis:   Iegūt pārskatāmu informācijas apkopojumu ar secinājumiem un priekšlikumiem par biedrības „Abulas lauku partnerība” vietējās attīstības stratēģijas ieviešanu tās darbības teritorijā, īstenojot ELFLA (Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam) pasākumu "Vietējās attīstības stratēģijas". 
     Uzdevums: Veikt teritorijas iedzīvotāju un projektu īstenotāju aptaujas un padziļinātās intervijas atbilstoši mērķgrupām, organizēt fokusgrupu diskusijas stratēģijas darbības teritorijā, apzinot vietējo iedzīvotāju vajadzības un stratēģijas ieguvumu novērtējumu, iekļaujot izpētē Variņu, Palsmanes, Bilskas, Smiltenes, Brantu, Blomes, Launkalnes pagastu teritorijas un Smiltenes pilsētu. Noteikt, kādas izmaiņas un ieguvumi sasniegti, ieviešot LEADER projektus, kāda ir to ilgtspēja. Priekšlikumi un ieteikumi nākošās vietējas attīstības stratēģijas sagatavošanai.
 
Pasūtījuma tehniskā  specifikācija ŠEIT
 
Piedāvājums  pakalpojuma veikšanai jāiesniedz līdz 2014.gada 13.martam
Paredzamais pasūtījuma līguma izpildes termiņš: 2014.gada 1.jūlijs
Sīkāka informācija Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , tel. 28368431 Sveta Rozīte
 

 

Abulas lauku partnerības kopsapulce

     Biedrības "Abulas lauku partnerība"  kopsapulce tiek sasaukta 2014.gada 8.martā. Tā notiks Palsmanes kultūras nama mazajā zāle plkst.16.00ALP
     Uz kopsapulci aicināti visi biedrības biedri kā arī citi interesenti, kuriem ir interese par biedrības darbību un ir vēlme kļut par biedrības biedru.  
     Kopsapulces laikā biedrības valde un finanšu vadītāja informēs biedrus par paveikto 2013.gadā un biedrības finanšu stāvokli, tiks pārvēlēta valde un revizijas pārstāvis. 
     Debašu laikā Abulas lauku partnerība pastāstīs par plānoto projektu konkursu un aktivitātēm nākotnē.

     Pēc tam plkst.18.00  visi aicināti uz Jāna Paukštello koncertu Palsmanes kultūras namā. Ieejas maksa 3 EUR 

     Kopsapulces programma

Izstāde Blomē

Blomes bibliotēkā  no 
2013. gada 7. decembra līdz 2014. gada 14.februārim
atvērta izstāde „Senatne caur mūsdienu acīm Mēru muižā” 30
 
     Par nozīmīgu notikumu biedrība „Abulas lauku partnerība” var uzskatīt  pirmo starptautisko projektu „Ceļojošā mākslas izstāde starp Baltijas valstīm”, kura laikā tapamobilā izstāde „Senatne caur mūsdienu acīm Mēru muižā”.
     Projekta vīzijas autore, koordinatore Maira Kupriša šajā izstādē par redzamajiem darbiem saka, ka tā ir gleznu sērija par Smiltenes novada muzeju „Mēru muiža”. Gleznas tapa 2013. gada vasarā pēc saulgriežiem. 
     21.gs gleznojot muižu ar akrila krāsām ir jūtama 19.gs. neorenesanses stila nozīmīgums. Vērojot gleznu sēriju mums atkal parādās  kopaina par muižas vienoto ansambli - dižciltīgie koki, stallis, gleznieciskie silueti, dāmas u.c. ansambļa elementiem. 
     Līdz šim neviens nav gleznojis Mēru muižu.  Mākslinieki amatieri pedagogu  V. Balodes no Smiltenes, D. Pelšes un A. Rubenes no Rīgas vadībā uzdrošinājās gleznot Mēru muižu. Mēs zinām, ka lielākajai daļai populāro mākslinieku pirmie darbi ir visvērtīgākie un pieprasītākie. 
     Septiņi mākslinieki amatieri no Latvijas: Ira Ērmane, Vija Meistere, Vaida Janaus, Māris Apinis, Daina Āboliņa- Martīni, Aija Bērziņa un Laura Brikmane; septiņi no Lietuvas: Emīlija Bučienē, Grita Gruzdaite, Sandra Sičiūnienē, Birutē Stepanovičienē, Morta Spalvitē, Dalia Sakalauskienē un Vilma Sendraukienē. 
     Mākslinieki aicina pašu skatītāju ar mūsdienu redzējumu ieraudzīt neorenesanses stilu, un  tam piešķirot tālaika paplašinājumu, mirdzumu un nozīmīgumu.
     Abulas lauku partnerība lepojas  ar izveidoto mobilo izstādi „Senatne caur mūsdienu acīm”, kura ceļo pa visu Latviju. Ir pierādījies, ka ar šo  izstādi  ir piesaistīts arvien
vairāk jaunu apmeklētāju Mēru muižai.
     Ar šo konkrēto izstādi Blomē vēlamies popularizēt šī projekta dalībniekci Vaidu Janaus no Blomes pagasta.

Starptautiskais projekts ir pabeigts

     Ir noslēdzies biedrībai  „Abulas lauku partnerība” un Vietējai  rīcības grupai no Mažeikiem (Lietuva) „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė” kopīgais starptautiskais projekts  „Ceļojošā mākslasizstade izstāde starp Baltijas valstīm” (Projekta Nr. 11-00-L421102-000003). 
      Ar šo projektu vēlējāmies  izcelt gaismā tos māksliniekus, kuriem, iespējams, nepietiek savu līdzekļu, lai rīkotu izstādi, kā arī veicinātu vietējo mākslinieku amatieru atpazīstamību novadā, Latvijā un Lietuvā. Vienlaikus tā bija iespēja atklāt jaunas prasmes un talantus māksliniekiem, kuri savu talantu gleznošanā līdz šim nespēja  iznest lielākai publikas aplūkošanai.  
      Projekta ietvaros abās valstīs tiks rīkota radošā nometne, kuras mērķauditorija bija mākslinieki – amatieri. Katrā valstī 6 dienu laikā nometnes dalībnieki piedalījās  radošajā mākslas darbnīcā - plenērā. Nometnes programmā notika dažādas izglītojošas lekcijas un apmācības, kā arī profesionālu pedagogu vadībā visi dalībnieki pilnveidoja savas mākslinieciskās iemaņas.
      Latvijā projekta  aktivitātes norisinājās Mēru muiža no 28.06.- 03.07.2013.Kā veicās, varam redzēt   fotogalerijā "Starptautiskā mākslas nometne Mēru muižā"
      Nometnes laikā tapa glezniecības darbi, kurus varat apskatīt fotogalerijā "Straptautiskās mākslas nometnes darbi". Šie darbi   paliks Mēru muižas īpašumā. Lai šo mākslinieku darbus turpinātu popularizēt, tika izveidots  kalendārs 2014.gadam.  
      Savukārt Lietuvā no  16.08.-21.08.2013. Lietuviešu partneri Plinkšai muižā organizē šajā  projektā paredzēto otro mākslas nometni.  Kopā  12  projekta dalībnieki no Latvijas un Lietuvas gleznoja, dalījās  pieredzē, uzklausīja   Lietuviešu mākslas pedagogu ieteikumus savu prasmju pilnveidošanai. Rezultātā tapa jauni darbi, kuri palika Lietuvā priecēt vietējos iedzīvotājus. Kā veicās Lietuvā, varam redzēt fotogalerijā "Mākslas nometne Plinkšai muižā Lietuvā"
      Lai pabeigtu projektu līdz galam, kopīgi ar Lietuvas partneri vienojāmies vēl par vienu kopīgu aktivitāti. Šoreiz nometnes dalībnieki no Latvijas ar šeit tapušajām savām un Lietuviešu  gleznām devās uz Renavas  muižu Mažeiku apriņķī kopīgas izstādes izveidošanai un projekta ieguvumu apkopošanai. Kā veicās Renavā varat apskatīt fotogalerijā "Starptautiskā projekta noslēgums Renavas muižā Lietuvā"

Starptautiskais projekts „Ceļojošā mākslas izstāde starp Baltijas valstīm” turpinās

     Biedrībai  „Abulas lauku partnerība” turpinās starptautiskais projekts „Ceļojošā mākslas izstāde starp Baltijas valstīm”. Šorīt, 16.augustā  6 mākslinieki – amatieri no Smiltenes novada Aija Bērziņa, Ira Ērmane, Māris Apīnis, Vaida Janaus, Vija Meistere, Inese Bediķe  un projekta vadītāja Maira Kupriša devās uz Mažeikiem Lietuvā.  Starptautiskā projekta partneri „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė” Plinkšai muižā organizē šajā  projektā paredzēto otro mākslas nometni.  Līdz 21.augustam kopā 12  projekta dalībnieki no Latvijas un Lietuvas gleznos, dalīsies pieredzē, uzklausīs   Lietuviešu mākslas pedagogu ieteikumus savu prasmju pilnveidošanai.

9.kārta - mājražotājiem un lauksaimniekiem

Abulas lauku partnerība  izsludina projektu pieņemšanu atbalstam mājražotājiem un lauku saimniecībām.
 
2013.gada 12.jūlijā Abulas lauku partnerība izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu 1 rīcībā – „Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde, pirmapstrāde mājas apstākļos”. 
Projektus, kuru mērķis ir veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspēju (lauku saimniecību modernizācija) var iesniegt lauksaimniecības uzņēmumi, zemnieku saimniecības, piemājas saimniecības vai arī fiziskas personas, kuras plāno nodibināties (kļūt par saimnieciskās darbības veicējiem). 
Savukārt, ja projekta mērķis ir veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem (lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana),  atbalstu var gūt juridiskas vai fiziskas personas, kas ir PVD registrēti pārtikas uzņēmumi (vai tikai plāno tādi būt), kuri darbības sfēra ir lauksaimniecības produktu pārstrāde mājas apstākļos.. 
Šobrīd atlikušais finansējums šajā rīcībā 13 235.22 LVL. Maksimāli attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 20 000.00 Ls
Projektu pieteikumu pieņemšana notiks  no 12.augusta līdz 12.septembrim
Individuālas konsultācijas var saņemt Abulas lauku partnerības birojā Cēsu ielā 9. Blomē, no 12.augusta pirmdienās un trešdienās plkst. 9.00-15.00, iepriekš saskaņojot konsultāciju laiku tel. 28368431
Sīkāka informācija par 9.kārtu: Izsludinātie konkursi
 
 

Radošā mākslas nometne

   Kopīgi ar  Vietējo  rīcības grupu no Mažeikiem (Lietuva),  Abulas lauku partnerība 28. jūnijā  uzsāka Starptautiskā projekta  (Projekta Nr. 11-00-L421102-000003)  „Ceļojošā mākslas izstāde starp Baltijas valstīm” aktivitātes Latvijā.  Mērķauditorija ir mākslinieki – amatieri,kuri profesionālu pedagogu vadībā pilnveidos savas mākslinieciskās iemaņas. Ar projekta starpniecību gaismā  tiks izcelti vietējie mākslinieki, kā arī veicinātu vietējo mākslinieku amatieru atpazīstamību visā Baltijā. Šī vienlaikus ir iespēja arī atklāt jaunus mākslinieku talantus.

     Radošas nometnes ietvaros 2.jūlijā plkst.16.00 Smiltenes novada muzeja ēkā Mēru muižā tiks atklāta radošas nometnes dalībnieku izstāde. Darbi ar Akrila krāsām top atšķirīgi. Mākslas darbos Mēru muiža kļūst vērienīgi spilgta un krāsaina kā senatnē.
Tādēļ projekta sadarbības partneri -  Abulas lauku partnerība un Smiltenes Mākslas skolas apsola, ka apmeklējot šo izstādi, Jūs gūsiet neaizmirstamus un iespaidīgus emociju mirkļus, kuri paliks ilgi, jo ilgi atmiņā. 
     Izstāde Mēru muižā būs apskatāma līdz pat 2.augustam. Afiša.

Starptautiskais projekts „Ceļojošā mākslas izstāde starp Baltijas valstīm”.

     Pavisam drīz š.g. jūnija beigās no 28.06-03.07.2013 novada muzeja telpās „ Mēru muiža” notiks starptautiskā  projekta nometne  „Ceļojošā mākslas nometne starp Baltijas valstīm” . Radošās mākslas nometnē piedalīsies divas valstis- Latvija un Lietuva.  Nometni organizē biedrība  „Abulas lauku partnerība” (ALP), kura uzvarēja "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbības " rīcības programmas pasākuma konkursā.  ALP šo projektu palīdz realizēt sadarbībā ar  Smiltenes Mākslas skolu. 
     Vislielākais uzsvars tiks likts uz māksliniekiem amatieriem.  Pavisam projektā piedalīsies 12 dalībnieki, no katras valsts pa 6. Radošo nometni vadīs profesionāli mākslas pedagogi- V. Balode no Smiltenes Mākslas skolas un pensionētā mākslas pasniedzēja D. Pelše no  Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas.  Radošās nometnes tēma „Senatne caur mūsdienu acīm” (skat. programmu).  Taps jaunas gleznas, kurās katrs mākslinieks ar savu redzējumu gleznos Smiltenes novada muzeja ēku „Mēru muiža”. Tā būs viena no iespējām kā reklamēt savu novadu, novadu muzeju ne tikai Latvijā , bet visā Eiropā. 
     Mēs sakām lielu paldies tiem dalībniekiem, kas ir jau pieteikušies. Ar šī raksta palīdzību vēlreiz īpaši uzrunājam māksliniekus amatierus.  Nepalaid garām vienreizēju iespēju, vēl ir iespēja pieteikties,  gaidām atsaucību.  Ieskaties biedrības www.abulas.lv    mājas lapā, aizpildi anketu un atsūti to līdz 20 .jūnijam.  
 
Sagatavoja biedrības „Abulas lauku partnerība”
Starptautiskā projekta vadītāja
M. Kupriša

8. projektu kārta noslēgusies

            15.maijs Abulas lauku partnerībā bija pēdējā diena, kad varēja iesniegt  8.kārtas projektu pieteikumus. Projektu kārtai kopā atvēlētais finansējums bija 76 883.31  Ls. No tiem 60605.06 Ls tika novirzīti atbalstam vietējo iedzīvotāju aktivitāšu dažādošanas nodrošināšanai un 16 278.25 Ls – atbalstam lauku saimniecībām un mājražotājiem.
            Rezultātā tika saņemti 30 projektu pieteikumi par kopējo summu 129 530 Ls, no kuriem publiskasi finasējums no ELFLA fonda sastāda  120 958 Ls  rīcībā, kurā atbalstu var gūt vietējo iedzīvotāju aktivitāšu dažādošanai. 
            Rīcībā, kurā atbalstu var gūt lauku saimniecības un mājražotāji, tika iesniegti tikai 3 projekti par kopējo summu 8916 Ls, no kura publiskais finansējums 4107 Ls. 
            Kopsavilkums par 8.kārtā izvērtētajiem projektiem

Starptautiskais projekts „Ceļojošā mākslas izstāde starp Baltijas valstīm”.

     Biedrībai  „Abulas lauku partnerība”un Vietējai  rīcības grupai no Mažeikiem (Lietuva)  ir apstiprināts starptautiskais projekts    „Ceļojošā mākslas izstāde starp Baltijas valstīm” (Projekta Nr. 11-00-L421102-000003). 
     Biedrība ar projekta starpniecību vēlas izcelt gaismā tos māksliniekus, kuriem, iespējams, nepietiek savu līdzekļu, lai rīkotu izstādi, kā arī veicinātu vietējo mākslinieku amatieru atpazīstamību visāBaltijā. Šī vienlaikus ir iespēja arī atklāt jaunus mākslinieku talantus, tāpēc aicina interesentus būt atsaucīgiem.
     Līdz ar to Abulas LP izsludina konkursu dalībnieku atlasei starptautiskajā projektā  „Ceļojošā mākslas izstāde starp Baltijas valstīm” 
     Projekta mērķa grupa: mākslinieki –amatieri
Kā pieteikties? 
Interesentiem ir jāaizpilda konkursa veidlapa, kas atrodas šeit
Aizpildīta veidlapa līdz 15. maijam pa pastu jānosūta uz adresi:  
     Abulas lauku partnerība 
     Cēsu iela 9, 
     Blomes pagasts, 
     Smiltenes novads, LV – 4707 ar norādi “Konkursam”
Pieteikšanās  projektam: no 15.04.13. - 15.05.13.
 
     Starptautiskā projekta mērķis ir attīstīt Smiltenes un Mažeiku teritorijas vietējo iedzīvotāju sadarbību caur mākslu, tādejādi popularizējot Smiltenes novadu , Smiltenes novada muzeju „Mēru muiža”  pasaulē.
Projekta galvenā nepieciešamība:
-izcelt gaismā mākslinieku, kam nepietiek savu līdzekļu, lai rīkotu savu izstādi;
-māksliniekam amatierim dot iespēju kļūt atpazīstamam ne tikai vietējā teritorijā, bet visā Baltijā un ES;
-sabiedrībai atklāt jaunus mākslinieku talantus.
Projekta ietvaros tiks rīkota radošā nometne, kuras mērķauditorija ir mākslinieks – amatieris. Katrā valstī 6 dienu nometnes dalībnieki (no katras valsts seši)  piedalīsies radošajā darbnīcā - plenērā. Programmā tiks piedāvātas dažādas izglītojošas lekcijas, semināri un profesionālu pedagogu vadībā pilnveidos savas mākslinieciskās iemaņas. Būs iespēja gleznot dažādos stilos. Noslēgumā gan Latvijā, gan Lietuvā būs izstāde un  kalendārs nākošajam gadam ar uzgleznotajiem darbiem. 
 
Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks:
Latvijā no 28.06.- 03.07.2013. 
Lietuvā no 16.08.-21.08.2013.
Kontakttālrunis  sīkākai informācijai: 29242169 (Maira)

Informatīvs seminārs

15.martā Abulas lauku partnerība, veicot grozījumus stratēģijā,  izsludināja 8.kārtu ELFLA projektu pietiekumu pieņemšanai. 
Projektu pieteikumu pieņemšama no 15.aprīļa līdz 15.maijam.  
Projektu kārtai kopā atvēlētais finansējums ir 76 883.31  Ls. 
No tiem 60605.06 Ls novirzīti atbalstam vietējo iedzīvotāju aktivitāšu dažādošanas nodrošināšanai un 16 278.25 Ls – atbalstam lauku saimniecībām un mājražotājiem. 
Lai gūtu precīzāku informāciju par 8.kārtas projektiem, Abulas LP aicina potenciālos projektu iesniedzējus  uz informatīvu semināri 2013.gada 9. aprīlī plkst. 11.00 Smiltenē, Galdnieku ielā 10b „Bērnu un ģimeņu krīzes centrā”. (lūgums iepriekš pieteikties, tel. 28368431)

Ciemos pie lietuviešu kolēģiem Mažeiķos

     No Mažeiķu ( Lietuva) Vietējās rīcības grupas „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės” saņēmām uzaicinājumu piedalīties starptautiskā  konferencē «Implementation of LEADER method in Mažeikiai region municipality: expierence and future prospect».( LEADER ieviešanas metodes Mažeiku regionā: pieredze un iespējas nākotnē.) 
     No Abulas lauku partnerības 10 dalībnieki 15.martā devās uz Mažeiku regiona Renavas muižu, lai iepazītos ar LEADER projektu ieviešanu Mažeiķos, kā arī stāstītu par savu pieredzi projektu ieviešanā Smiltenes novadā. 
     Konferences laikā pieredzē dalījās lietuviešu nevalstiskās organizācijas, pašvaldību pārstāvji un uzņēmēji, kuri īstenojuši dažadus LEADER  projektus. Par iespējām lauku attīstībā Lietuvā nākošajā  periodā informēja Lietuvas lauksaimniecības ministrijas pāsrtāvji.  
     Ar interesi iepazināmies ar Renavas muižas kompleksu, kurā arī tik īstenots LEADER projekts kultūras mantojuma saglabāšanai. 
Pēcpusdienā, piedaloties darba grupā, tika pārrunāti jautājumi par kopīgo starptautisko projektu „Ceļojošā mākslas izstāde starp Baltijas valstīm”, kura aktivitātes Latvijā tiks uzsāktas jau 28.jūnijā, kā arī pārrunātas tēmas un idejas nākošajiem kopīgajiem sadarbības projektiem. 
     Pēc darba grupu rezultātu apkopojuma, konferences dalībniekus priecēja vietējā folkloras grupa ar jaukām lietuviešu tautas dziesmām un dejām. 
     16.martā kopīgi ar lietuviešiem devāmies apskatīt viņu īstenotos projektus Auksodē – saieta namu ciema iedzīvotājiem, Laižuvē – kultūras centru un saieta namu, Daubiškia -  stadionu  un Tirkšliai- bērnudārzu. Mājās pārvedām dauz un dažadu ideju projektiem, kurus realizēt savā novadā. 

Paziņojums

Biedrības „Abulas lauku partnerība ” paziņojums
Biedrība „Abulas lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. 
Projektu iesniegumu pieņemšana - 2013.gada 15.aprīļa  līdz 15.maijam 
8. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir  76883.31  Ls.
Projekta iesniegumus papīra formātā iesniegt biedrības „Abulas lauku partnerība” birojā, Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads. 
Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu „Elektronisko dokumentu likumā” noteiktā kārtībā, iesniedz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks  Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam šados pasākumos: 
1) 4. ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā”: 
 
6.2.Aktivitāte: „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro-grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
 
2.4.Rīcība: „Vietējo iedzīvotāju aktīvai atpūtai piemērotas infrastruktūras izveidošana” 
Pieejamais atbalsta apmērs 60605.06 Ls
Maksimāli attiecināmo izmaksu summa vienam projektam Ls 5000.00 Ls
 
2) 4. ass 411. pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”: 
 
3.1. aktivitātē: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana; 
un 
3.2.Aktivitāte: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.
 
 
3.1. Rīcība:  „Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde, pirmapstrāde mājas apstākļos” 
Pieejamais atbalsta apmērs 16278.25 Ls
Maksimāli attiecināmo izmaksu summa vienam projektam Ls 5000.00 Ls
 
 
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:
               1. Biedrības „Abulas lauku partnerība ” birojā Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads, kontaktpersona Sveta Rozīte, tel. 28368431; apmeklētāju pieņemšanas dienas  pirmdienas un trešdienas 9.00-15.00. Individuālas konsultācijas saskaņot telefoniski.
               2. interneta resursos www.abulas.lv
               3. Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv  
Projektu atbalsta saņemšanas nosacījumi atrunāti Ministru kabineta noteikumos Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””.
            Pilns sludinājuma teksts

Atgādinājums par Pārskatu iesniegšanu

Atgādinājums projektu realizētājiem!
   MK noteikumi Nr. 764 p.32 nosaka, ka sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30.martam 5 gadu periodā Vietējā rīcības grupā (Abulas lauku partnerībā) iesniedz „Pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem par iepriekšējo kalendāra gadu”.
   Atgādinājums arī tiem, kuri vēl  īsteno projektus un tuvākajā laikā tos pabeigs - Atbalsta saņēmējam 10 (desmit) darbdienu laikā pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā biedrībā "Abulas lauku partnerība” jāiesniedz šādi dokumenti:
•  „Pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem”.
•  „Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem”.
   Lūgums  visiem projektu īstenotājiem ievērot  noteiktos termiņus un savlaicīgi iesniegt Pārskatus Abulas lauku partnerībā. Nepieciešamās veidlapas 

Abulas LP kopsapulce

   7.martā Abulas LP kopsapulcē tika apstiprināts biedrības 2012.Gada Pārskats. Ziņojumus par paveikto sniedza administratīvā vadītāja Sveta Rozīte un finanšu vadītāja Maija Miķelsone. Revīzijas ziņojumu sniedza Vinete Brunovska. 
   Biedrībā tika uzņemti arī 4 jauni biedri. Ar Abulas LP biedru sarakstu varat iepazīties šeit. 
   Gaidam jaunus biedrus, jo nākoša periodā,  izstrādājot jauno Vietējās attīstības stratēgiju,  būs ļoti nepieciešamas jaunas idejas, rīcības, ieteikumi Abulas LP darbībai. Tiek domāts par priekšrocībām biedrības biedriem nākotnē. Taču arī jau šobrīd dažos pasākumos  sniedzam dažadas priekšrocības biedrības biedriem (piemēram, piedalīties ārzemju pieredzes apmaiņas braucienos vispirms tiek piedāvāta biedrības biedriem, u.c.).  Kā kļūt par biedrības biedru, skatīt šeit
   Lai iesniegto  projektu vērtēšana un lēmumu  pieņemšana par projektu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai atbilstu noteikumiem, tika nolemts pārvēlēt projektu vērtēšanas komisiju un Pārtāvju sapulci. Ar jauno vērtēšanas komisiju un Pārstāvju sapulci  varat iepazīties šeit
   Kopīgi tika apspriesti  ieteikumi šā gada plānotajiem pasākumiem - semināram, pieredzes braucienam, starptautiskajam projektam Mēru muižā. 

Kopsapulce

ABULAS LAUKU PARTNERĪBAS KOPSAPULCE
2013.gada 07.martā plkst.13.00 
Smiltenes tehnikuma bibliotēkas lasītavā
Darba kārtība 
1. Biedru reģistrācija
2. Jauno biedru uzņemšana
3. Valdes priekšsēdētāja ziņojums 
4. Revidenta ziņojums
5. Gada pārskata apstiprināšana
6. Pārstāvju sapulces pārvēlēšana 
7. Projektu vērtēšanas komisijas pārvēlēšana
8. Debates, aktualitātes

7.projektu kārtas rezultāti

     5.decembrī notika Abulas LP Pārstāvju sapulce, kurā viens no galvenajiem uzdevumiem bija izvērtēt un apstiprināt 7. kārtā iesniegto projektu pieteikumu atbilstību Abulas LP vietējās attīstības stratēģijai. Projektu pieteikumu pieņemšana notika no 2012. gada 12.oktobra līdz 12.novembrim.  
     Tika iesniegti kopā 6 projekti – 4 lauku saimniecību modernizācijai un 2 produktu ražošanai. Kopējā projektu summa 16 578 Ls, no tiem ELFLA publiskais finasējums 6324 Ls
     Lauku saimniecību modernizāciju projektos zemnieku un piemājas saimniecības pamatā iegādāsies dažadu tehniku un iekārtas savas saimieciskās darbības nodrošināšanai. Saimniecības projketu ietvaros pirks dārza traktorīti,  agregātu  siena sagatavošanai, agregātu  zemes krmmelenesapstrādei, dzesēšanas un saldēšanas iekārtas ogu uzglabāšanai, paplašinās laistīšanas sistēmu ogu dārzam, piena lopkopības saimniecība iegādāsies piena vadu, kā arī viena saimniecība ierīkos augļu dārzu- stādīs ābeles un bumbieres un ierīkos dārzam žogu.  
     Projektos, kuros atbalstu gūs mājražotāji,  tiks iegādātas iekārtas mājas kūku un cepumu gatavošanai un ābolu sulas spiede ābolu pārstrādei. 
     Visi projekti atbilst Abulas LP vietējās attīstības stratēgijas 3.prioritātei „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Visi projekti ir atbalstīti un tiks iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai izvērtēšanai un apstiprināšanai. 
     Tā kā viss paredzētais finasējums netika izlietots un atlikums abām rīcībām ir 16 067 Ls, tad visdrīzākais, ka Abulas LP 2013.gada pavasarī sludinās vēl vienu projektu pieņemšanas kārtu.  

LEADER Dižprojekts 2012

     Latvijas lauku forums ( LLF) kopā ar Vietējām rīcības grupām (VRG) jau trešo reizi organizē pasākumu, kurā  noteiks LEADER Dižprojektu 2012. Decembra LLF forumā Gulbenes pusē tiek organizēta pieteikto Dižprojektu izstāde, vērtēšana  un nominēšana. Dižprojekts ir Vietējo iniciatīvas grupu ( VIG) projekts, kas realizēts VRG darbības teritorijā ar LEADER  ELFLA vai EZF fonda atbalstu, projekts ar ko var lepoties. Nosacījumi  Dižprojekta atlasei:
        1. Projektam jābūt pilnībā ieviestam.
        2. Pēc VRG subjektīvā vērtējuma šis projekts ir tas, par ko VRG lepojās savā teritorijā  un šis projekts izceļas citu LEADER projektu vidū.
     Atgādinājumam: 
2010. gada nominētais Dižprojekts ir  Biedrības “Kandavas Partnerība” biedrības "Pūres dzirnas" projekts "Mobilās sulu līnijas iegāde augļkopības produkcijas pārstrādei mājsaimniecībās" 
2011. gada Dižprojekts ir Vidzemes lauku partnerības „Brasla” biedrības „LIMBAŽU FILCS” projekts „Sabiedrības veselības pakalpojumu centra izveide Limbaţos „Limbažu Filcītī”
Visi projekti, kas nominēti Dižprojekta balvai ir atrodami sekojošā saitē: http://llf.partneribas.lv/index.php?sub_show=98
        palsmanes parks 1Abulas lauku partnerība 2012. gada nominācijai virza biedrības Spēkavots īstenoto projektu „Sabiedrisku pasākumu un atpūtas vietas  izveide Palsmanē.”  

Lietuvas VRG Palsmanē.

9.novembrī Abulas lauku partnerība uzņēma ciemiņu no Lietuvas  „ŠIAURĖS VAKARŲ LIETUVOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ” -  VRG no Mažeikiem Lietuvā. Viņi ir sadarbības partneri starptautiskajā projektā „Ceļojošā mākslas izstāde starp Baltijas valstīm” Šobrīd gan vēl Lietuviešiem ir jāsagaida  apstiprinājums savā aģentūrā. 
Lietuvas kolēģiem stāstījām un rādījām ko darām, kādus projektus īstenojam.
Biedrība „Masas Veronikas” iepazīstināja ar savu īstenoto projektu Palsmanē „Palsmanes pagasta kultūrvēsturisko  vietu  atjaunošana, labiekārtošana un restaurēšana”, kura ietvaros tika atjaunota, restaurēta un labiekārtota  mācītāja, latviešu tautas dziesmu vācēja, apkopotāja Fridriha Daniela Vāra kapa vieta un labiekārtotas un apzaļumotas  I. un II.Pasaules karā kritušo piemiņas vietas Palsmanē.
Biedrība Spēkavots savukārt iepazīstināja ar saviem projektiem „Sabiedrisku pasākumu un atpūtas vietas izveide Palsmanē”, kuru laikā tika ierīkots parks - uzstādītas dažadas akmens skulptūras. Biedrības vadītāja Birute sveica  ciemiņus lietuviski, skaitot savā bērnībā māmiņas iemācītu dzejoli. Izrādījās ka tā  Lietuvā ir dziesma un ciemiņi piebiedrojās Birutei, jau dziedot kopīgi šo dziesmu.  
Vēl Spēkavots izrādīja savas biedrības telpas, kurā čaklās palsmanietes bija uzrīkojušas rokdarbu izstādi.   Lietuviešu rokdarbniecēm bija liela interese par palsmaniešu rokdarbiem. 
Tālāk devāmies uz Mēru muižu, kurā nākošvasar ir plānotas starptautiskā projekta aktivitātes. Mēru muižas saimniece Zina izrādīja telpas, pastāstīja par Smiltenes novada muzeju un nodibinājuma Smiltenes novada fonds īstenotajiem LEADER projektiem Mēru muižā. 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Amatu

„Mājražošana un mājamatniecība uzņēmējdarbībai laukos”- pieredzes brauciens uz Amatas novadu.
      „Abulas lauku partnerība” ar  Valsts lauku tīkla atbalstu 1.novembrī Smiltenes novada mazo lauku saimniecību saimniekiem  un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, organizēja  pieredzes apmaiņas braucienu uz Amatas novadu. Brauciena mērķis bija gūt labās prakses piemērus no mājražotājiem Amatas pusē, kā arī iepazīt kādu no LEADER programmā īstenotajiem projektiem.
     Tiekoties ar lauku uzņēmējiem Amatas novadā, apmeklējām vairākas saimniecības un uzņēmumus. Rīta pusē, izbraucot caur Amatciemu, dodamies uz Ģikšiem, kur Amatas pagasta zemnieku  saimniecībā Lejas Kaļļi mūs sagaida īpašnieks Viesturs Skujiņš.  Saimnieks dalījās pieredzē, kā veidojis savu saimniecību, kā reģistrējis mājražošanu un bioloģisko saaimniekošanu, iepazīstināja ar gaļas pārstrādes uzņēmumu, kurā darbojās bioloģiskā kautuve un gaļas pārstrādes cehs. 
     Nītaures pagasta kooperatīvā „Zaļais Grozs” vadītāja Gaida Krūmiņa stāstīja par kooperatīva darbību . Aptuveni 10 mazām lauku saimniecībām zem viena zīmola ir dota iespēja mazumtirdzniecībā realizēt savās saimniecībās izaudzēto  un tirgošanai sagatavoto produkciju – tējas, fasētus dārzeņus, skābētus kāpostu, sukādes, sulas, sīrupus un daudzas citas garšīgas lietas. Saimniece izrādīja arī savu piemājas saimniecību „Lušēni”. Iepazīstoties ar šo saimnieci, braucējiem jau radās pirmais secinājums – ka dzīvojot „dziļi” laukos, cilvēki nevis sūdzās par grūtībām, bet ar humoru un jokiem stāsta par savu ikdienas smago darbu laukos. 
     Savukārt Mores pagasta zemnieku saimniecībā Ceplīši, mūs sagaida jauka, smaidīga tās īpašniece Inta Kirilka. Savā nelielajā saimniecībā viņa kā mājražotājs pāstrādā pienu, gatavojot krējumu, jogurtu, biezpienu un dažus mājas sierus. Saimniece dalījās pieredzē, kā atbilstoši visiem nosacījumiem, lauku saimniecības virtuvē var darboties mājražotājs piena pārstrādes jomā, cik viegli vai grūti ir ievērot visus nosacījumus un prasības ražotnē. 
     Nītaurē mūs sagaidīja vides gide Dace Eipure, kura stāstīja pat Nītaures svarīgakajiem notikumiem no seniem laikiem līdz mūsdienām. Nītaurē uzkāpām Vaļņu kalnā, apskatījām  baznīcas, izbraucām nelielā ekskursijā caur Nītauri. 
     Zaubē mums tika dota iespēja iepazīties ar biedrības  „Give and hand” darbību sociālajā jomā. Tās vadītāja Vaira Zauere dalījās pieredzē par biedrībā īstenotajiem projektiem, starp kuriem ir arī LEADER programmā īstenots projekts par sociālā dzīvokļa izveidošanu un labiekārtošanu. Liela loma šī dzīvokļa izveidē ir arī Zaubes rokdarbniecēm, kuras  brīvprātīgā darbā, veicot pasūtījumu no Nīderlandes, uzadīja 600 pāru vilnas zeķu nīderlandiešiem un par nopelnīto naudu šo sociālo dzīvokli biedrība iegādājās īpašumā. Biedrība kopā ar pagasta sociālo dienestu palīdz vientuļiem uz maznodrošinātiem pagasta iedzīvotājiem, dodot  iespēju  viņiem izmazgāt savas drēbes, nomazgāties pašiem.
     Katrs no dalībnieki  guva kādu tikai sev noderīgu atziņu, cits varbūt tikai apskatījās, kā Amatas puses ļaudis dzīvo un saimnieko laukos.  Kā viena no galvenajām atziņām kopumā  -  ka mājražošana ir viena  no iespējām uzņēmējdarbībai laukos. 

Apakškategorijas

 • Iepirkumi
 • Informācija

   

  INFORMĀCIJA PAR PERSONU DATU APSTRĀDI
   
  Biedrība “Abulas lauku partnerība” (turpmāk – Pārzinis) veicot personu datu apstrādi vienlaikus informē Datu subjektu, ka:
  1.Pārzinis norīkojis personu datu aizsardzības speciālistu (personas datu aizsardzības speciālista apliecība Nr. 388) uzraudzīt un kontrolēt personu datu apstrādi biedrībā. Personu datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .
  2.Datu apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati, kā arī apstrādes juridiskais pamats: 
  a.Datu apstrādes mērķi (nolūks):
  i.personālvadības nodrošināšana;
  ii. saistību tiesību nodrošināšana;
  iii.Sabiedrības informēšana;
  b.Datu apstrādes juridiskais pamats - Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis)  6.punkta 1.daļas:
  a)apakšpunkts - datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
  b)apakšpunkts – ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
  c)apakšpunkts – ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
  e)apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
  3.Datu subjekta personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas – Lauku atbalsta dienests, grāmatvedis, biedrības pilnvarotie projektu vērtētāji un tiesībsargājošās iestādes (VID, DVI u.tml.).
  4.Pārzinis neparedz nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.
  5. Personas dati tiks glabāti Cēsu ielā 9, Blome, Smiltenes novads, atbilstoši likumam, līgumam vai līdz biedrības noteikto nolūku sasniegšanai. 
  6.Datu subjektam pastāv tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, ja tas ir likumiski iespējams un pamatots ar rakstisku iesniegumu;
  7.Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī rakstiski atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegtā piekrišana.
  8.Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.
  9.Personas datu sniegšana ir noteikta saskaņā ar līgumu vai likumu, lai informētu sabiedrību, jo tas ir priekšnosacījums, lai nodrošinātu darījuma, piedāvājuma spēkā esamību. 
  16.Datu subjektam ir pienākums personas datus sniegt, lai nodrošinātu likumā noteiktos pienākumus un noslēgtu darījumu, ja tas nepieciešams. 
  17.Nepastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, kas minēta Regulas 22. panta 1. un 4. punktā. 
   
  Biedrība “Abulas lauku partnerība” Sveta Rozīte
  Kontaktinformācija: 28368431
   

   

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas