Biedrība

Biedrība „Abulas lauku partnerība” -  Vietējās rīcības grupa (VRG), kuras darbības mērķis ir attīstīt un veidot vienotu, dzīvošanai labvēlīgu vidi savā darbība

„Abulas lauku partnerība” ir veiksmīgi īstenojusi vietējās attīstības stratēģiju 2009.-2013.gadam, kuras mērķis bija:

  • lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā;
  • konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā.

Galvenie darbības virzieni ir LEADER pasākumu īstenošana biedrības darbības teritorijā, kuri ir vērsti uz dzīves kvalitātes uzlabojumiem lauku teritorijā.
Ar ELFLA fonda atbalstu nevalstiskās organizācijas, pašvaldības un uzņēmēji var īstenot dažādus projektus:

  • teritoriju labiekārtošanai;
  • kultūrvēsturiskās vides un mantojuma saglabāšanai;
  • dažādu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai iedzīvotājiem;
  • jaunu pakalpojumu sniedzēju veidošanai vai esošo attīstībai;
  • NVO kapacitātes palielināšanai;
  • savu saimniecību modernizācijai;
  • mājražošanas attīstībai.

 

No 2016.gada 22.februāra Abulas lauku partnerība īsteno Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju.

 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks šados  Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumos:
M1 - Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai,  it sevišķi lauku tūrisma nozarē
Rīcība 1.1. Uzņēmējdarbības attīstība un nodarbinātības veicināšana, 
Rīcība 1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes veicināšana, 
Rīcība 1.3. Atpūtas un sporta kompleksa “Teperis” pārbūve, 
M2  - Atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, pilsoniskās sabiedrības  un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas  attīstības iniciatīvās.
Rīcība 2.1. Vietējās teritorijas labiekārtošana pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, 
Rīcība 2.2. Kultūrvēsturiskā  mantojuma saglabāšana, 
Rīcība 2.3. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana iedzīvotājiem, 
Rīcība 2.4. Tērpu iegāde amatierkolektīviem un sporta kolektīviem, 
Rīcība 2.5. Apmācību organizēšana, 
Rīcība 2.6. Mēru muižas kultūrvēstiskā mantojuma saglabāšana

 

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas