MK noteikumi

MK noteikumi  Nr.125 no 10.3.15. "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai" , lai varētu izstrādāt Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēgiju Abulas lauku partnerības darbības teritorijai : 

MK noteikumi Nr. 125   un Vadlīnijas stratēģijas izstrādei

 

MK noteikumi, lai varētu sagatavot projektu pieteikumus

MK noteikumi Nr.590 (13.10.2015.) - Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"

 
 

 

PREZENTĀCIJAS

7.kārtas projektu pieteikumu sagatavošana

 

6.kārtas projektu pieteikumu sagatavošana 

 

5.kārtas projektu pieteikumu sagatavošana

5.kārtas projektu pieteikumu sagatavošana uzņēmējiem

5.kārtas projektu pieteikumu sagatavošana sabiedriskā labuma projektiem

 

4.kārtas projektu pietekamu sagatavošana

 

3.kārtas projektu pieteikumu sagatavošanai:

ALP prezentacija 

ALTUM prezentācija

 

2.kārtas projektu sagatavošanai

Prezentācija ALP 

Prezentācija Smiltenes novada būvvalde - būvniecības procesa dokumentācija

Prezentācija Smiltenes novada būvvalde - būvniecības procesa jautājumi /atbildes

Papildmateriāli- būvniecības process

 

1. kārtas projektu sagatavošanai

Prezentācija sabiedriskā labuma projektiem 1.kārta

Prezentācija no semināra uzņēmējiem 09.04.16. Smiltene ALP

Prezentācija no semināra 10.03.16. Smiltenē ALP

Prezentācija no semināra 10.03.16. Smiltenē ALTUM

 

 

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas