SVVA- sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija

biedriba25 2

 Publicēts 25.07.2023.

 

Biedrības "Abulas lauku partnerība" Sabiedrības virzītas vietējās attīstības Stratēģijas 2015. -2020. gadam Grozījumi apstiprināti 25.07.2023.. SVVA stratēģiju atlases Komitejā.
Abulas lauku partnerības SVVA Stratēģijas 2015. - 2020.gadam aktuālā redakcija ŠEIT
Pārstāvju sapulces nolikuma aktuālā redakcija ŠEIT
Projektu vertēšanas kritēriji un metodika ŠEIT

 

 

Publicēts 17.10.2022.

Biedrības "Abulas lauku partnerība" Sabiedrības virzītas vietējās attīstības Stratēģijas 2015. -2020. gadam Grozījumi apstiprināti 17.10.2022. SVVA stratēģiju atlases Komitejā.
Abulas lauku partnerības SVVA Stratēģijas 2015. - 2020.gadam aktuālā redakcija ŠEIT
Pārstāvju sapulces nolikuma aktuālā redakcija ŠEIT
Projektu vertēšanas kritēriji un metodika ŠEIT

 

 Publicēts 07.09.2021
 Biedrības "Abulas lauku partnerība" Sabiedrības virzītas vietējās attīstības Stratēģijas 2015. -2020. gadam Grozījumi apstiprināti 07.09.2021. SVVA stratēģiju atlases Komitejā.
Abulas lauku partnerības SVVA Stratēģijas 2015. - 2020.gadam aktuālā redakcija ŠEIT
Pārstāvju sapulces nolikuma aktuālā redakcija ŠEIT
Projektu vertēšanas kritēriji un metodika ŠEIT

 

Publicēts 31.01.2019 

Biedrības "Abulas lauku partnerība" Sabiedrības virzītas vietējās attīstības Stratēģijas 2015. -2020. gadam Grozījumi apstiprināti 31.01.2019.SVVA stratēģiju atlases Komitejā.

 Abulas lauku partnerības SVVA Stratēģijas 2015. - 2020.gadam aktuālā redakcija ŠEIT

Pārstāvju sapulces nolikuma aktuālā redakcija ŠEIT

Projektu vertēšanas kritēriji un metodika ŠEIT

  

Publicēts 01.06.2018.:

Biedrības "Abulas lauku partnerība" Sabiedrības virzītas veitējās attīstības stratēģijas 2015. -2020. gadam Grozījumi apstiprināti 01.06.2018.SVVA stratēģiju atlases komitejā.

Aktuālā redakcija šeit: 
  

 Publicēts 02.12.2016.:

Iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšanai Abulas lauku partnerības Pārstāvju sapulcē ir apstiprināti šādu dokumentu grozījumi:

Projektu vērtēšanas komisijas nolikums

Projektu vērtēšanas metodika 

 Abulas lauku partnerības Sabiedrības virzītas vietējās attšitības startēgijas 2015. -2020. gadam grozījumi tika apstiprināti 2016.gada 02. decembrī

Stratēģija ar grozījumiem

 

Publicēts 22.02.2016.:

Abulas lauku partnerības Sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģija 2015. - 2020.gadam tika apstiprināta 2016.gada 22.februārī.

Stratēgija 

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas