LEADER 2023-2027

 Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis biedrības “Abulas lauku partnerība 2022. gada 19. oktobrī Dienestā iesniegto projekta iesniegumu 22-00- A0190A-000002 "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai - Sagatavošanās atbalsts"

 Dienests pieņem lēmumu par Projekta apstiprināšanu, tajā skaitā par atbalsta piešķiršanu vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai 20 000 EUR.   Biedrībai, 6  mēnešu laikā pēc lēmuma saņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, Dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā ir jāiesniedz vietējā attīstības stratēģija. Stratēģijai jābūt sagatavotai atbilstoši Noteikumu Nr.509 2. pielikuma struktūrai un jābūt pievienotam Biedrības lēmumam par vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanu. 
 
Lai sagatavotu biedrības "Abulas lauku partnerība" sabiedrības virzītas vietējas attīstības (SVVA) stratēģiju 2023.-2027.gada, tika veikts dažadu nepieciešamo datu apkopojums un tikšanās ar teritorijas iedzīvotājiem vajadzību apkopošanai
 
Dažādu datu apkopojums ŠEIT 
 
Teritorijas vajadzību apkopojums ŠEIT 
 
logo-ar ALP

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas