Noteikumi Stratēģijas 23.-27.g. īstenošanai

 Abulas LP nolikumi un metodikas SVVA Stratēģijas 2023.-2027.g. īstenošanai: 

 

BIEDRĪBAS „Abulas lauku partnerība” NOLIKUMS par lēmējinstitūcijas, izpildinstitūcijas un projektu Vērtēšanas komisijas funkcijām, pienākumiem un atbildību īstenojot SVVA Stratēģiju 2023.-2027.gadā., apstipinātie grozījumi 12.03.2024.

 Vērtēšanas kritēriji  un to izvērtēšanas METODIKA

 

 Zemkopības ministrijas metodikas:

Vienotās likmes aprēķina metodika  9.lpp, 8.tabula

 Kā noteikt pēc kādiem nosacījumiem jāveic iepirkums

 

Publicēts 03.11.2023.:

MK noteikumi  SVVA Stratēģijas 2023. -2027.g. īstenošanai:
 
 
 
 
 

 

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas