Stratēģija 2023.-2027.gadam

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2023.–2027.gadam atlases komiteja 31.10.2023. pieņēma lēmumu par Abulas lauku partnerības SVVA stratēģijas 2023.-2027.gadam  apstiprināšanu.

Abulas lauku partnerības SVVA Stratēģija 2023.-2027.gadam. 

 

Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027.gadam intervencē “Darbību īstenošana saskaņa ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” Abulas lauku partnerībai piešķirtais finansējums ir 1 207 101,20 EUR, kas sastāda 80% no kopējā piešķirtā publiskā finansējuma. 
Vietējā rīcības grupa līdz 17% (205 207,20 EUR) no vietējās attīstības stratēģijai piešķirtā publiskā finansējuma izmantos biedrības darbības nodrošināšanai, vietējās attīstības stratēģijas iedzīvināšanas pārvaldībai, uzraudzībai un novērtēšanai. 
Pieejamais publiskais finansējums projektu īstenošanai ir 1 001 894,00  EUR apmērā. Pusi (50%) no atbalsta apmēra projektu īstenošanai Stratēģiskā plāna intervencē tiek novirzīti uzņēmējdarbības attīstībai.
 
SVVA stratēģijas īstenošana tiks uzsākta 01.12.2023. un tiks veikta līdz 2027. gada 31. decembrim.
 
2025.gadā ir jāveic starpposma novērtējums par periodu no vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas sākuma līdz ir izlietoti vismaz 75 % no vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai piešķirtā atbalsta - projekti ir apstiprināti vai pabeigti un ir sākta uzraudzība – bet ne vēlāk kā līdz 31.12.2025.  vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai piešķirtais atbalsts ir izlietots vismaz 55 % apmērā un ir pamatots iemesls, kādēļ vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai piešķirtais atbalsts nav izlietots noteiktajā apmērā (75%) . Pēc starpposma izvērtējuma un rādītāju izpildes  2026. gada sākumā varēs saņemt papildu atbalstu. 
 
 
SVVA stratēģijas īstenošanu veic atbilstoši:
 
 
 

 

Sadarbības partneri

laukutikls

Gerbonis Smiltenes novads-02

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

LOGO-JOSLA