Biedrības dokumenti

 

LEADER periods no 2009.gada līdz 2015.gadam

Vietējās attīsības stratēģija  - tiek īstenota projektu veidā un tās īstenošanai 2009.- 2013.g. ir iespēja piesaistīt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu.
Lejupielādēt dokumentu

3. Rīcības plāns - VRG izstrādāja rīcības plānu pamatojotiesu uz prioritātēm. Biedrības „Abulas lauku partnerība” darbības teritorijas attīstības stratēģijas prioritātes ir:
  • Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.
  • Vietējās attīstības stratēģijas darbības teritorijas iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošana.
  • Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā.
Lejupielādēt dokumentu

4. Projektu vērtēšanas nolikums  - projektu atbilstību vietējai attīstības stratēģijai VRG izvērtē atbilstoši Lauku attīstības programmas pasākumu ietvaros esošajiem normatīvajiem aktiem. Projektu iesniegumu vērtē šādā secībā:
   • Projekta atbilstība vietējai attīstības stratēģijai.
   • Atbilstība specifiskajam vērtēšanas kritērijam.
Lejupielādēt dokumentu

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas