Likumi un MK noteikumi


• Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"
04.11.2011. Ministru kabineta noteikumi Nr.764

• Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai
14.07.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.783

• Biedrību un nodibinājumu likums
30.10.2003. likums "Biedrību un nodibinājumu likums"

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas