Rādīt # 
Timpānu iegāde Vidzemes pūtēju orķestrim.
Vecā Parka brīvdabas trenažieru laukuma pilnveidošana.
Vasaras sezonas tērpu iegāde vidējās paaudzes deju kolektīvam "Ieviņa".
Daudzfunkcionāla tehniskā palīdzība auto, moto sacensībās un treniņos.
Tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes deju kolektīvam "Ieviņa".
Infrastruktūras uzlabošana orientēšanās sacensību rīkošanai Smiltenes novadā.
Hokeja pieejamība katram.
Tērpu iegāde bērnu - jauniešu deju kolektīvam "Dadži"
Inventāra iegāde treniņiem un sacensībām futbola kluba "Smiltene" aktivitātēm
Bērni - mūsu nākotne.
Ģērbies saule sudrabota
Moduļu māja – sacensību sekretariāts.
Biedrības "Vidzemes pūtēju orķestris" kapacitātes stiprināšana.
Vecā Parka brīvdabas trenažieru laukums.
Multimēdiju un informācijas tehnoloģiju ieviešana bezmaksas neformālās izglītības pilnveidošanai riska bērniem un pusaudžiem no Smiltenes pilsētas un apkārtējiem pagastiem.
Transponderu ieviešana auto un moto braucējiem.
Krīzes centra teritorijas labiekārtošana
Dušu telpas renovācija Smiltenes ģimnāzijas dienesta viesnīcā.
Spēlēsim kopā!
Vecāku atbalsts jauniešu adaptācijai dienesta viesnīcā
Smiltenes novada tautas tērpu iegāde biedrībai "Klubs IEVIŅA".
Hokejs visiem!
Ar cerībām nākotnē.
Formu iegāde futbola kluba "Smiltene" dalībniekiem.
Pirmās palīdzības apmācības centra izveide Smiltenes novada iedzīvotājiem.
Palīdzības punkta pārtikas paku izsniegšanai maznodrošinātajiem telpu renovācija un aprīkojuma iegāde.
Datorgrafikas mācību priekšmeta ieviešana Smiltenes Mākslas skolā.
Biedrības kapacitātes stiprināšana darbības mērķu sasniegšanai.
Bērnu brīvā laika centra "LIGZDIŅA"" spēļu laukuma izveidošana audzēkņu fizisko aktivitāšu organizēšanai.
Elektroinstalācijas izbūve biedrībai "Smiltenes vanagi".
Smiltenes ģimnāzijas vecāku biedrības kapacitātes stiprināšana.
Pamatlīdzekļu un grīdas seguma iegāde biedrībai "Smiltenes Vanagi".
Tautas tērpu iegāde TDA "IEVIŅA".
Hematoloģijas analizatora iegāde mazo un lielo mājdzīvnieku asins paraugu izmeklēšanai.
Orientēšanās sporta kustības attīstīšana Smiltenes novadā.
Tērpu iegāde Smiltenes jauniešu korim.
Biedrības aktivitāšu dažādošanas nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde.
Tautas sporta kustības pilnveidošana Smiltenes novadā.

Sadarbības partneri

laukutikls

Gerbonis Smiltenes novads-02

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

LOGO-JOSLA