Starptautiskā projekta "Place Branding for Rural Development" Nr. 18-00-A019.333-000016 aktivitātes

 

Starptautiskā projekta sadarbības partneri Latvijā ir biedrība “Lauku partnerība Ziemeļgauja” (https://www.zgauja.lv/) un ārvalstīs Vietējā rīcības grupa no Somijas LAG Ravakka (http://www.ravakka.fi ) un vietējā rīcības grupa no Zviedrijas Dalavarnas Utvecklings Omrade (http://www.duodalalvarna.com/ ). 
 
Projekta ietvaros tiks izstrādātas 2  teritorijas zīmoli “Smiltenes novada zīmolvedības un mārketinga komunikācijas stratēģija un vizuālās identitāte” un “Beverīnas novada zīmolvedības stratēģija un vizuālās identitāte”
 
Bez zīmolu izstrādes, projektā ir plānotas dažādas aktivitātes Smiltenes un Beverīnas novados  -  dažādu apmācību organizēšana saistība ar efektīvu zīmola lietošanu, pieredzes apmaiņas braucieni pie sadarbības partneriem uz Somiju un Zviedriju un viņu uzņemšana Smiltenes un Beverīnas novados.
Smiltenes un Beverīnas novadu Zīmolu Stratēģiju izstrādi veic   SIA "Triple Bounce" (http://www.bounce.lv/).
Pirmais darba uzdevums zīmola izstrādātājiem ir esošās situācijas analīze. Zīmola izstrādātāji devās intervēt dažādu nozaru un jomu pārstāvjus Smiltenes un Beverīnas novados. Tikās ar biedrības “Abulas lauku partnerība” komandu, lai izzinātu arī mūsu viedokļus par novada atpazīstamību. Pētījums aptver Smiltenes un Beverīnas novadu dažādas mērķa grupas: novadu iedzīvotājus, uzņēmējus, pašvaldības, NVO pārstāvjus. Šī posma mērķis: iegūt padziļinātu un vispusīgu izpratni par novada identitātes aspektiem, vērtībām, pašuztveri, salīdzinošo vērtējumu, novada pastāvīgo, mainīgo un simbolisko faktoru uztveri, novadu simbolizējošo resursu uztveri un to attīstības dinamiku un zīmola identitātes atribūtiem. 
Projekta kopējais mērķis ir sekmēt teritorijas daudzveidīgu attīstību, sadarbojoties ar citu līdzīgu teritoriju partneriem, pārņemot vērtīgu pieredzi, gūstot jaunas zināšanas, izstrādājot teritorijas zīmola stratēģiju un radot jaunu pieeju vietas zīmola izmantošanas iespējām, kā arī apmācot mērķa grupas efektīgi lietot zīmolu dažādām mārketinga aktivitātēm. 

 Sadarbības projekta īstenošanas rezultātā: 

 Organizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni pie partneriem Somijā un Zviedrijā. To laikā apmeklēti mācību semināri un gūts ieskats partneru zīmolvedības pieredzē.

Organizēta projekta partneru uzņemšana Latvijā,  mācoties zīmolvedības aktualitātes un piedaloties zīmolu izstrādes procesā.
Izstrādāts teritorijas zīmols Smiltenes novadam un Beverīnas teritorijai. 
Organizēti mācību vebināri par zīmolu lietošanu un uzņēmējiem un nevalstiskām organizācijām.
 
Sadarbības projekta īstenošanas vieta
                                                 Latvija: Abulas lauku partnerība Smiltenes novads, Partnerība Ziemeļgauja Beverīnas teritorija,
                                                 Zviedrija: partnerība Dalarvarnas Utvecklingsomrade, Dalarnas lēne,
                                                  Somija: partnerība Ravakka – Puhama un Rautila ciemi.
 
Izveidoti  2 jauni pamatlīdzekļi  - 2 teritoriju zīmoli
 
Nozare vai joma, kurā īstenots sadarbības projekts -mārketings, tūrisms/teritorijas atpazīstamības veicināšana, uzņēmējdarbības attīstība.
Zīmola lietošana Smiltenes novadā https://smiltenesnovads.lv/zimols-smiltenes-novada-sanak/
 20190521 095354      59647063 1076810912505269 8138148704415645696 o   IMG-20190827-WA0000       IMG-20200302-WA0014    

 

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas