Starptautiskās sadarbības projekta “OFF-GRID: Renewable Energy DIY for rural development” Nr.18-00-A019.333-000010 aktivitātes.

Biedrība “Abulas lauku partnerība”, Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” un biedrība “Liepājas rajona partnerība” kopīgi ar partneriem no Zviedrijas, Lietuvas, diviem partneriem no Igaunijas un trīs partneriem no Somijas īsteno starptautiskās sadarbības projektu “OFF-GRID: Renewable Energy DIY for rural development” projekta Nr.18-00-A019.333-000010.

Projekta mērķis  - apkopot un padziļināti pētīt piemērotu atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju risinājumus un izstrādāt fiziskos prototipus un atvērtās licences rokasgrāmatu, lai veicinātu decentralizētas atjaunojamās enerģijas radīšanas / ražošanas iespējas mazās lauku mājsaimniecībās un viensētās. Projekta ietvaros tiks organizēts praktiskās darbnīcas, kurās eksperti mācīs – kā pagatavot un instalēt alternatīvas enerģijas iegūšanas iekārtas – piemēram, saules paneļus, saules kolektorus, vai kājminamas iekārtas, kas spēj saražot elektrību vai enerģiju. 

 

Sadarbības partneru skaits, kas darbojas projektā -  7         http://www.off-grid.rocks/project-partners.html
Sadarbības partneru skaits starpteritoriālā sadarbībā -2
Nozare vai joma, kurā īstenots sadarbības projekts - enerģētikas nozare
 
Sadarbības projekta īstenošanas rezultāti:
 
1) Iesaitītas projektā 3 demonstrējumu saimniecības - pa 1 no  biedrību "Liepājas rajona partnerība", Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi" un "Abulas lauku partnerība" darbību teritorijas.
 
2) Tajās apskatīšanai un izmēģināšanai izglītojošos un informatīvos nolūkos izstādītas kopā 15 kinētiskās iekārtas, 2 aktīvās mājas – Saules paneļu mikroģeneratori, 3 saules kolektori un 3 saules paneļu ārpustīkla sistēmas ( projekta ietvaros radītie pamatlīdzekļi) 
 
3) Organizētas 9 darbnīcas, 2 vebināri, 1 starptautiska konference par atjaunojamo enerģiju.
 
4) Izveidota Whatsap grupa, kas apvieno 241 dalībnieku. Grupas dalībnieki dalās pieredzē par atjaunojamo energoresursu ieviešanu un ekspluatēšanu mājsaimniecības.
 
5) Eksperti izveidojuši rokasgrāmatu “Off Grid: DIY"  - Risinājumu rokasgrāmata: Pašu spēkiem uzbūvējami risinājumi pašpietiekamam dzīvesveidam ar atjaunojamo enerģiju                                                       
 
6) Eksperti izveidojuši internet platformu ar instrukcijām un vizualizācijām par šādu ierīču izgatavošanu, uzstādīšanu un ekspluatāciju, šie ir brīvi pieejamus internetā:     
 
7) Izveidotas 17 video sērija - rokasgrāmata par saules paneļu ārpustīkla sistēmas izveidi “OffGrid DIY Renewable Energy in Baltic Region: PV-System” : https://youtube.com/playlist?list=PLsa5_xY71nqScYdJY9Aa1VvhGJlFXqdR- 
 
8) Izveidota videostāstu sērija “Zaļās enerģijas stāsti”, kurā apkopoti video par dažādu Latvijas novadu iedzīvotājiem, kas jau izveidojuši un lieto savas atjaunojamās enerģijas sistēmas, kā arī tās saimniecības, kurās uzstādītas projekta laikā izveidotās sistēmas. Dalībnieki stāsta un rāda savas enerģijas ražošanas sistēmas, stāsta par to izveidošanas ceļu, izmaksām, plusiem un mīnusiem. 
 
Videostāstu sērija “Zaļās enerģijas stāsti”
Visu video, gan īso, gan garo stāstu sērija ir apskatāma šeit: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsa5_xY71nqTr6yEBzAp7lqhEQi8Ucxwn  
 
1. Austris Vasiļevskis stāsta par to, kā ierīkojis Saules paneļu ārpustīkla sistēmu savā mazdārziņā  https://www.youtube.com/watch?v=WEobW2EzcGs&list=PL… 
 
2. Raivis Dejus uzstādījis Saules paneļu sistēmu paša spēkiem par nepilniem 1000 EUR  https://www.youtube.com/watch?v=Tg50CNgv0UM&list=PLsa5_xY71nqTr6yEBzAp7lqhEQi8Ucxwn&index=2&ab_channel=OffGridDIY
 
3. Juris Požarnovs izveidojis saules paneļu un kolektoru sistēmu savai privātmājai https://www.youtube.com/watch?v=Ye1v-kFDmRk  
 
4. Uldis Siguldas apkaimē izveidojis ārpus tīkla saules paneļu sistēmu un viņa mājsaimniecība ir pilnīgi pašpietiekama https://www.youtube.com/watch?v=A9u8Lg7f15U&list=PLsa5_xY71nqTr6yEBzAp7lqhEQi8Ucxwn&index=4&t=188s&ab_channel=OffGridDIY
 
 
6. Ilze Mežniece iepazīstina ar iekārtām, kas ražo allternatīvu enerģiju. Tās iespējams apskatīt, apmeklējot atvērto saimniecību Gaņeņi, Ambeļu pagastā  https://www.youtube.com/watch?v=Yox1-0khcvw&list=PLsa5_xY71nqTr6yEBzAp7lqhEQi8Ucxwn&index=5&ab_channel=OffGridDIY
 
7. Māris Narvils iepazīstina ar iekārtām, kuras var apskatīt Līgotnēs, Gramzdas pagastā https://www.youtube.com/watch?v=9LPy3J4ALdc&list=PLsa5_xY71nqTr6yEBzAp7lqhEQi8Ucxwn&index=7&ab_channel=OffGridDIY  
 
8. Līga Krūmiņa-Krīgere iepazīstina ar iekārtām, kas ražo alternatīvu enerģiju https://www.youtube.com/watch?v=OvO0yLTG_0I&list=PLsa5_xY71nqTr6yEBzAp7lqhEQi8Ucxwn&index=8&ab_channel=OffGridDIY  
 
9. Elgars Felcis un Gatis Kreicbergs stāsta par elektro transportu. https://youtu.be/pgRt1SIhTlM 

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas