Starptautiskā projekta “Handicraft Festival – Transnational cooperation project” Nr. 18-00-A019.333-000009 aktivitātes

 Starptautiskā projekta “Handicraft Festival – Transnational cooperation project” Nr. 18-00-A019.333-000009 aktivitātes Smiltenē, kuras tiek organizētas ELFLA fonda Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.3. “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība ” ietvaros. Filmēšanu veica J.Ūdra individuālais uzņēmums "Skaņa"

 https://youtu.be/gKUK0JcWGLU

 https://youtu.be/2VoxwlMnBVw

 https://youtu.be/RS0tiuMKJzE

 https://youtu.be/Dz2rKCr1ki0

 https://youtu.be/fZRIWqMqxAU

 https://youtu.be/jtbSNyT0y8o

 https://youtu.be/qPjd5pbFIm0

 https://youtu.be/9g-SxHpzsS4

 https://youtu.be/rhDI3o6jdy4

 https://youtu.be/B9oQYo7QYcU

 https://youtu.be/0xaQmIeP4xg

 https://youtu.be/kV-lUfZIWxU

 https://youtu.be/gyGAxzYTLLQ

 https://youtu.be/sTwVNATGtK0

  

 Abulas lauku partnerība aicina piedalīties mākslas konkursā ( publicēts 03.03.2017.)

Atsaucoties uz iepriekšējā plānošanas perioda īstenoto starptautiskā mākslas projekta Ceļojošā mākslas izstāde starp Baltijas valstīm lielo interesi, Abulas lauku partnerība aicina Smiltenes novada iedzīvotājus piedalīties LEADER plānošanas jaunajā periodā no 2014.-2020. gadam.

      Tas būtu mākslas projekta turpinājums no iepriekšējā plānošanas perioda. Lai paplašinātu un piesaistītu lielāku mākslinieku skaitu, aicinām, Tevi piedalīties starptautiskā mākslas projekta īstenošanā, aizpildot mūsu sagatavoto anketu, un klāt pievienojot anketā minētos 3 gleznojumus uz A4 lapas.  Konkursa rezultātā uzvarējošie kanditāti tiks aicināti uz pārrunām, līdzi ņemot šo “gleznu oriģinālus” (ieteicams gleznot ar guašu krāsu, jo tā ir pietuvināta pēc struktūras un blīvuma krāsai, kas tiks izmantota projektā). 
       Aizpildīto anktetu un zīmēto zīnējumu iesniegšanas laiks ilgs līdz tiks sasniegts vajadzīgais dalībnieku skaits un pārtraukšanas datums tiks paziņots abulas.lv mājas lapā.  
      Iesniegšanas veids: Anketu (spied šeit), aizpilda papīra formā tai pievienojot parakstītus zīmējumu oriģinālus (tiks atdoti pēc konkursa rezultātiem) iesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu uz adresi: Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV4707, ar norādi, “Piedalīties mākslas konkursā”.

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo