Starptautiskā projekta “Handicraft Festival – Transnational cooperation project” Nr. 18-00-A019.333-000009 aktivitātes

 "Abulas lauku partnerība" kopīgi  ar Balvu rajona partnerību un LAG Karhuseutu no Somijas uzsāk starptautiska projekta “Handicraft Festival–Transnational cooperation project” Nr. 18-00-A019.333-000009 īstenošanu. Projekts tiek īstenots ELFLA fonda LAP programmas 2014.-2020.g. apakšpasākumā 19.3 "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība".

Pirmā aktivitāte projekta ietvaros notika 2018.gada 5.oktobrī  Balvu Sakrālās Kultūras centrā, kur projekta atklāšana notika ar Balvu rajona partnerības noorganizēto Ziemeļlatgales puses mākslinieku amatieru izstādi  „Pieskāriens mākslai”  Izstādes laikā  notika tikšanās ar šiem māksliniekiem. 

2018.gada 21.-27.oktobris  Radošā nometne Smiltenes novada Kalnaligzdā “Lielformāta gleznošana dabā”. Aktivitātes gan notika Smiltenes tehnikuma sporta zālē. Nometnē notiekošo filmēja  J.Ūdra individuālais uzņēmums "Skaņa"

 https://youtu.be/gKUK0JcWGLU

 https://youtu.be/2VoxwlMnBVw

 https://youtu.be/RS0tiuMKJzE

 https://youtu.be/Dz2rKCr1ki0

 https://youtu.be/fZRIWqMqxAU

 https://youtu.be/jtbSNyT0y8o

 https://youtu.be/qPjd5pbFIm0

 https://youtu.be/9g-SxHpzsS4

 https://youtu.be/rhDI3o6jdy4

 https://youtu.be/B9oQYo7QYcU

 https://youtu.be/0xaQmIeP4xg

 https://youtu.be/kV-lUfZIWxU

 https://youtu.be/gyGAxzYTLLQ

 https://youtu.be/sTwVNATGtK0

Smiltenes Vecajā parkā un pie Tepera ezera pirmoreiz brīvā dabā bija skatāmas desmit lielformāta gleznas. Vecais parks un Tepera ezera promenāde ir  daudzu smilteniešu un tūristu iemīļota pastaigu vieta. Līdz pat 2020.gada pavasarim šīs gleznas metāla rāmjos tika skatāmas Vecajā parkā, bet šobrīd gleznas ir apskatāmas Mēru muižas bēniņos. 

2018.gada 10.decembrī Abulas lauku partnerības un Balvu rajona partnerības  16 dalībnieki devās uz Somiju, lai projekta ietvaros piedalītos  radošu mākslinieku – amatieru un rokdarbnieku festivālā  “Joulukatufestivaali 2018”. Kopīgi ar projekta partneri  - LAG Karhusetu dalībniekiem  no 10. līdz 15. decembrim dalībnieki radīja, mācījās, baudīja un guva jaunas zināšanas dažādos rokdarbu un māksals veidos. 

 2019.gada jūnijā Mākslas plenērā Balvos piedalījās dalībnieki no Latvijas un Somijas. Programmā bija teorētiskas un praktiskas nodarbības gan klasiskajā, gan 3D gleznošanā. Darbos uzliktas lauku pļavu segas, vasaras smarža, smilgas dziesma, skaisti ziedi. Vairākiem dalībniekiem gleznošana ir vaļasprieks un sirdslieta, jo tā var atklāt savu iekšējo pasauli un radoši  izpausties. Somijas dalībnieki jūsmoja par Latgales dabu. Kā tas iespējams tehnoloģiju laikmetā, kad viss modernajā pasaulē ir apdzīvots, un var ieraudzīt neapdzīvotu, neskartu zemes stūrīti. Pedagogi mēģināja daudz neiejaukties, lai mākslinieks amatieris saglabātu savu individuālo raksturu.Projekts noslēdzās 2020.gada 1.-2.septembrī Mēru muiža ar pasākumu "Mākslas dienas Mēru muižā". Tikās visi projekta dalībnieki kopīgā apmācību lekcijā un radošajās darbnīcās.

 
Rezultāti:
Sadarbības projekta īstenošanas rezultātā izveidoti 5 gleznu rāmji (Smiltene, Vecais parks) , 10 lielformāta gleznas ( Mēru muiža) , 30 gleznas ( Ziemeļlatgales partnerības teritorija), 3 radošas nometnes - Smiltenē, Blavos un Somijā. 

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas